ABC zastita logo

Zaštita od požara

Zaštita od požara je skup aktivnosti i dobrih inženjerskih praksi namijenjenih smanjivanju mogućeg uništenja uzrokovanog požarom. U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje. Zaštita od požara uključuje mjere koje su namijenjene sprječavanju zapaljenja i nekontroliranog požara, odnosno mjere koje se koriste za ograničavanje razvoja i učinaka požara nakon što požar započne.

Baza znanja