ABC zastita logo

Vježba evakuacije i spašavanja

Vježba evakuacije i spašavanja

Vježba evakuacije i spašavanja testira postupke u hitnim slučajevima na vašem radnom mjestu kako bi osiguralo da osoblje na odgovarajući način reagira u slučaju nužde. Vježba se provodi na vašem radnom mjestu kako bi se simulirali najvjerojatniji scenariji izvanrednih situacija. Svaka vježba evakuacije uključuje brifing prije evakuacije i izvještaj nakon evakuacije.