Pravilnik zaštite od požara
Elaborat zaštite od požara
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara
Osposobljavanje radnika za poslove skladištenja i prometa zapaljivih tekućina (godišnja provjera)
Osposobljavanje radnika za pružanje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnološke eksplozije
Ispitivanje električnih instalacija
Pogonski dnevnik električnih instalacija
Ispitivanje zaštite od direktnog i indirektnog napona dodira
Ispitivanje otpora izolacije električnih instalacija
Ispitivanje zaštitnog uređaja diferencijalne struje (FID/RCD)
Ispitivanje protupanične i sigurnosne rasvjete (panik rasvjeta)
Ispitivanje tipkala za isključenje napona u slučaju nužde
Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija/plinonepropusnost
Ispitivanje sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama (gromobranske instalacije)
Vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama (gromobranske instalacije)
Kontrolna knjiga sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama
Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta
Kontrolna knjiga zaštite od statičkog elektriciteta
Ispitivanje zaštite od preopterećenja
Ispitivanje elektromagnetskih ventila
Ispitivanje elektromotora
Ispitivanje odzračnih ventila
Ispitivanje evakuacijskih vrata
Ispitivanje protupožarnih vrata
Ispitivanje kotlovskog postrojenja/kotlovnica
Ispitivanje radne opreme (strojeva i uređaja s povećanim opasnostima)
Ispitivanje sustava vatrodojave
Knjiga održavanja sustava vatrodojave
Ispitivanje vatrodojavnih javljača
Ispitivanje plinodojavnog sustava/plinodojava
Ispitivanje sustava za odimljavanje
Ispitivanje hidrantske mreže za gašenje požara (unutarnja i vanjska)
Ispitivanje sprinkler sustava
Ispitivanje protupožarnih kupola
Ispitivanje protupožarnih zaklopki
Ispitivanje protupožarnih zavjesa
Ispitivanje funkcionalnosti rekuperacije zraka
Ispitivanje spremnika UNP-a
Instalacija stabilnih sustava za otkrivanje i dojavu požara
Instalacija stabilnih sustava za gašenje požara
Servis, dijagnostika i ispitivanje sprinkler sustava
Servis, dijagnostika i ispitivanje drencher sustava
Servis, dijagnostika i ispitivanje sustava vatrodojave
Vatrogasni aparati i oprema za gašenje požara
Servis vatrogasnih aparata
Hidrantski ormari
Oprema za hidrantski ormar
Deka za gašenje požara
Sanduk za pijesak
Upute za početno gašenje požara
Upute za plan postupanja u slučaju požara
Upute za postupanje u slučaju evakuacije i spašavanja
Vođenje poslova zaštite od požara

Kontaktirajte nas