Procjena rizika
Izmjene/dopune procjene rizika
Procjena rizika za radna mjesta s računalima
Procjena rizika za kemikalije
Program osposobljavanja radnika
Pravilnik zaštite na radu
Elaborat zaštite na radu
Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti
Pravilnik o zaštitnoj odjeći i obući radnika (Pravilnik o upotrebi zaštitne odjeće, obuće i drugih osobnih zaštitnih sredstava)
Elaborat o označavanju transportnih putova i izrada nacrta
Elaborat o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti
Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
Osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu
Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
Osposobljavanje voditelja evakuacije i spašavanja
Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
Stručno osposobljavanje radnika
Izrada uputnica za liječnički pregled
Utvrđivanje alkoholiziranosti radnika
Utvrđivanje prisutnosti droge
Plan evakuacije i spašavanja
Vježba evakuacije i spašavanja
Vježba gašenja požara
Vježbe za nesreće s kemikalijama
Ispitivanje električnih instalacija
Pogonski dnevnik električnih instalacija
Ispitivanje zaštite od direktnog i indirektnog napona dodira
Ispitivanje otpora izolacije električnih instalacija
Ispitivanje zaštitnog uređaja diferencijalne struje (FID/RCD)
Ispitivanje povezanosti metalnih masa
Ispitivanje radne opreme
Pregled radne opreme
Ispitivanje radnog okoliša (temperatura, rasvjeta, buka, brzina strujanja zraka)
Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
Ispitivanje kemijskih čimbenika radnog okoliša
Ispitivanje kompresorskih postrojenja
Ispitivanje komunalne buke
Ispitivanje i izrada dokumentacije za zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta
Mjerenje zvučne izolacije
Plan izvođenja radova
Prijava privremenih gradilišta / radilišta
Koordinator I – u fazi projektiranja
Koordinator II – u fazi izvođenja radova
Obavljanje poslova zaštite na radu
Konzultantske usluge i usluge posredovanja za zaštitu na radu
Zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu I stupnja
Zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu II stupnja
Ormarić prve pomoći sa kompletnom opremom po normi DIN 13157
Propisno punjenje za ormarić prve pomoći po normi DIN 13157
Upute za rad na siguran način
Znakovi sigurnosti, obavijesti, upozorenja, uzbunjivanja, itd.

Kontaktirajte nas