Zaštita na radu

Zaštita na radu je skup djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti, štetnosti i napori što ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu

Saznaj više

Zaštita od požara

Zaštita od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, te provođenje mjera zaštite od požara

Saznaj više

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša

Saznaj više

Ispitivanja Ex instalacija i uređaja

Sustavi, uređaji i oprema izvedeni u Ex zaštiti predstavljaju važan segment u funkcioniranju pojedinih tipova objekata

Saznaj više