ABC zastita logo

Upute za početno gašenje požara

Upute za početno gašenje požara

Svaki poslodavac treba imati jasno razrađene upute za početno gašenje požara, kao i definirane opće postupke i plan postupanja u slučaju požara. Ove kratke upute za postupanje u slučaju požara i gašenje početnih požara u stambenim i poslovnim objektima mogu pomoći u očuvanju materijalne imovine, a što je još važnije u očuvanju zdravlja i života ljudi.

Što učiniti ukoliko primjetite požar na radnom mjestu?

Aparat za pocetno gasenje pozara

Kada primijetite da je došlo do požara ili ste osjetili miris dima, pokušajte nastali požar ugasiti u početnoj fazi upotrebom vatrogasnog aparata za početno gašenje požara ili nekog drugog priručnog sredstva za gašenje požara.

Svakako pokušajte procijeniti veličinu požara i pristupiti gašenju požara samo ukoliko sebe i druge osobe ne dovodite u opasnost. Aparate za početno gašenje požara upotrebljavati isključivo prema uputama koje se nalaze na aparatima za početno gašenje požara.

Uputa za pocetno gasenje pozara

Kratke upute za gašenje požara:

 1. Držite dovoljan sigurnosni razmak od požara.
 2. Sredstvo za gašenje usmjerite na gorući predmet.
 3. Angažirajte (ukoliko je moguće), što veći broj osoba s aparatima za početno gašenje požara.
 4. Električne uređaje i instalacije pod naponom ne gasite vodom.
 5. U slučaju gašenja požara ne napuštajte mjesto nastanka požara do dolaska žurnih službi (vatrogasnih jedinica), koje će izvršiti sanaciju požarišta.
 6. Nakon korištenja, upotrijebljene aparate za gašenje početnog požara odmah proslijedite na servisiranje, odnosno punjenje sredstvom za gašenje.

Kada je potrebno nazvati vatrogasce ili druge žurne službe?

Nazvati broj 193 Nazvati broj 112

Ukoliko niste u mogućnosti ugasiti požar u početnoj fazi ili ako ste spriječeni reagirati u novonastaloj situaciji, odmah nazovite vatrogasnu jedinicu na broj telefona 193 ili DUZS 112.

Prilikom poziva žurnim službama pripremite sljedeće podatke:

 1. Ime i prezime dojavitelja, broj telefona s kojeg se dojavljuje.
 2. Adresa/mjesto/lokacija nastanka požara.
 3. Objasnite što se dogodilo i kada se dogodilo i recite da li ima unesrećenih osoba.
 4. Recite da li postoji potreba za akcijom evakuacije i spašavanja.
 5. Završite razgovor kada vam služba koju ste kontaktirali kaže da ima sve potrebne podatke.
 6. Ne telefonirajte ukoliko nema potrebe do trenutka dok ne stigne pomoć. Pričekajte dolazak žurnih službi. Služba koju ste kontaktirali možda treba dodatne podatke.

Nikada nemojte pretpostaviti da je netko umjesto vas nazvao vatrogasnu jedinicu 193 ili DUZS 112!

Kako provesti sigurnu i brzu evakuaciju iz ugroženog prostora?

Evakuacijski izlaz

Prilikom evakuacije pripremite se na mogućnost gustog dima i velike topline, pa se potrudite da prostor zahvaćen požarom napustite u što je moguće kraćem vremenu. Upozorite ugrožene osobe. Zatvorite vrata i prozore. Djelujte tako da sprječavate paniku. Držite se što niže podu. Uvijek koristite označene putove evakuacije.

Opasnost od pozara

Ukoliko vam je evakuacijski put nesiguran i onemogućen, najbolje je da ostanete iza zatvorenih vrata prostora u kojem se nalazite. U slučaju da dim počne prodirati oko vrata i sl. pokušajte pronaći tkanine ili materijale koje možete natopiti vodom i stavite ih oko otvora kroz koje prodire dim u prostor u kojem se nalazite zbog opasnosti od gušenja.

Zašto se ne smije koristiti dizalo/lift u slučaju požara?

Zabranjena upotreba dizala/lifta u slucaju pozara

Nikada nemojte koristiti dizala/liftove iz razloga jer se prilikom požara oslobađa gust i otrovan dim koji može brzo ispuniti okno dizala/lifta, kao i kabinu dizala/lifta, što može prouzrokovati sigurnu smrt od gušenja za sve osobe koje se nalaze u dizalu/liftu.

Evakuacijski put

Požarna stepeništa i stube, kao i evakuacijske prolaze redovito čistite i obavezno čuvajte prohodnima u svakom trenutku jer vam je u slučaju požara to jedini siguran put kako bi sačuvali svoje zdravlje i život, kao i zdravlje i život ostalih osoba.