ABC zastita logo

Ugovorno Obavljanje poslova zaštite na radu

Ugovorno Obavljanje poslova zaštite na radu

Poslodavci koji zapošljavaju do ukupno 49 radnika, poslove zaštite na radu može obavljati sam ako ispunjava propisane uvjete ili obavljanje tih poslova može ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu ili ovlaštenom pravnom osobom za te poslove. Ukoliko je poslodavac ugovorio obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom pravnom osobom, ta je osoba dužna pisanim putem odrediti jednog ili više stručnjaka zaštite na radu za obavljanje poslova zaštite na radu kod toga poslodavca.