Zaštita zdravlja i sigurnosti pri radu s računalom

Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom utvrđuju se zahtjevi glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom. Odredbe spomenutog Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju na rad kod kuće radnika ili u drugom prostoru, koji nije prostor poslodavca.

Radno mjesto s računalom ne smije biti izvor opasnosti od ozljede i oštećenja zdravlja radnika. Zahtjevi u pogledu osiguranja uvjeta za rad na siguran način na radnom mjestu s računalom utvrđeni su u Prilogu koji je sastavni Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom.

OSNOVNI POJMOVI

Zaslon je svaki računalni alfanumerički ili grafički zaslon bez obzira na način prikazivanja;

radno mjesto s računalom obuhvaća:

 • računalo sa zaslonom, tipkovnicu i/ili napravu za unošenje i/ili programsku opremu, koja predstavlja vezu između uređaja i radnika,
 • dodatnu opremu
 • vanjske jedinice koje imaju disketni ili drugi pogon, telefon, modem, pisač itd.,
 • držač za predloške,
 • radni stolac,
 • radni stol ili radnu površinu,
 • okruženje koje ima neposredni utjecaj na radno mjesto,
 • radne zadatke radnika,

radnik je osoba koja pri obavljanju poslova koristi računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana.

Odredbe Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom ne odnose se na:

 • vozačke kabine i kabine iz kojih se upravlja vozilima ili strojevima,
 • računalne sustave na prijevoznim sredstvima,
 • računalne sustave koji su namijenjeni javnoj uporabi,
 • prenosiva računala koji nisu predviđena za stalni rad na radnom mjestu,
 • računske strojeve, blagajne i opremu s malim zaslonom, koji prikazuju podatke ili rezultate mjerenja i koji su pomoćno sredstvo za određene radne operacije,
 • pisaće strojeve uobičajenih konstrukcija s malim zaslonom.

OBVEZE POSLODAVCA

Poslodavac je obvezan izraditi procjenu rizika za sva radna mjesta s računalom, imajući u vidu moguće opasnosti od narušava­nja zdravlja radnika, posebice zbog vidnog, statodinamičkog i psihičkog napora.

Poslodavac mora na temelju procjene rizika, provesti mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka, pri čemu treba uzeti u obzir posebne i/ili kombinirane učinke utvrđenih opasnosti i štetnosti.

Poslodavac mora osigurati da radnici budu upoznati sa svim okolnostima i zahtjevima glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom. Mora osigurati osposobljavanje radnika za rad na siguran način i to prilikom prvog raspoređivanja na radno mjesto te prije provedbe svake promjene koja bi mogla utjecati na sigurnost i zdravlje na tom radnom mjestu.

Kako bi se smanjilo opterećenje pri radu sa zaslonom poslodavac mora planirati aktivnosti radnika na takav način da se rad sa zaslonom tijekom rada periodički izmjenjuje s drugim aktivnostima. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, odnosno radnik nema spontanih prekida tijekom rada, poslodavac mu ovisno o težini radnih zadataka i posljedičnog vidnog i statodinamičnog napora tijekom svakog sata rada mora osigurati odmore u trajanju od najmanje 5 minuta i organizirati vježbe rasterećenja.

Poslodavac mora radnicima ili njihovim predstavnicima osigurati sve potrebne informacije o sigurnosti i zdravlju pri radu na radnom mjestu, uključujući i važnost promjene aktivnosti odnosno odmora, te njegovo odvijanje, s posebnim naglaskom na specifične opasnosti tog radnog mjesta.

Osim informiranja radnika, poslodavac se mora savjetovati s radnicima o svim važnim pitanjima u svezi sa sigurnosti i zdravljem na radnom mjestu, na način i u opsegu koji su utvrđeni Zakonom o zaštiti na radu.

U okviru preventivnih pregleda poslodavac mora osigurati pregled vida radnika kod specijalista medicine rada:

 • prije početka zapošljavanja na radnom mjestu s računalom,
 • najmanje svake dvije godine za radnike koji koriste korekcijska pomagala,
 • na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, tj. sa zaslonom.

Kontaktirajte nas