Zaštita elektroenergetskog postrojenja od požara te mehaničkih i dinamičkih naprezanja

ZAŠTITA OD POŽARA

Zaštita od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja, a i objekata u blizini tih postrojenja i uređaja, izvodi se u skladu s važećim propisima za specijalnu zaštitu elektroenergetskih postrojenja od požara.

Cjelokupna oprema, uređaji i ostali elementi transformatorske stanice i niskonaponske mreže trebaju biti tako konstruirani i montirani da ne mogu izazvati požar većeg opsega niti ugroziti susjedne objekte i objekte u kojima ili na kojima su montirani.

Da bi se spriječilo širenje požara, transformatorska stanica mora biti odvojena od ostalih objekata. Ako se transformatorska stanica nalazi u sklopu kakva drugog objekta, ona se odvaja s pomoću pregradnih zidova, ugrađivanjem vrata od čvrstog i nezapaljivog materijala i sl.

Transformatorska stanica mora se tako izgraditi da se osigura zadovoljavajuće hlađenje, i da plinovi koji eventualno nastanu u transformatorskoj stanici mogu nesmetano izlaziti. U transformatorskoj stanici koja se nalazi u sklopu kakva drugog objekta zrak mora izlaziti neposredno van. Otvori za ventilaciju moraju biti tako izgrađeni da na prometnim mjestima ne ugrožavaju prolaznike.

Zaštita elektroenergetskog postrojenja od požara te mehaničkih i dinamičkih naprezanja

ZAŠTITA OD MEHANIČKIH I DINAMIČKIH NAPREZANJA

Cjelokupna oprema, uređaji i ostali elementi u transformatorskoj stanici i u niskonaponskoj mreži moraju biti konstruirani i montirani tako da mogu izdržati sva dinamička i ostala mehanička naprezanja predviđena važećim propisima i normama, kako u normalnim uvjetima tako i pri kratkim spojevima i ostalim lokalnim uvjetima dodatnih naprezanja (led, vjetar, nosivost tla, prodiranje vode itd.).

Elementi transformatorskih stanica i niskonaponskih mreža ne smiju ugrožavati objekte odnosno dijelove objekata (temelji, zidovi, krovne konstrukcije itd.), na kojima su ti elementi montirani.

Za zaštitu od mehaničkih i dinamičkih naprezanja elemenata transformatorskih stanica i niskonaponskih mreža primjenjuju se važeći propisi o tehničkim normativima iznad 1000 V i tehnički normativi za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova.

Kontaktirajte nas