UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN NA VISINI

Radovi na visini općenito se smatraju svi radovi koji se izvode na mjestima rada 100 cm višim od tla ili niže etaže i pri kojima postoji opasnost od pada s visine u dubinu. Poslovi s posebnim uvjetima rada smatraju se oni radovi koji se izvode na visini 3,00 m većoj od okolnog terena na koji radnik može pasti, pod uvjetom da se primjenom osnovnih pravila zaštite na radu pad ne može spriječiti.

To su poslovi koji zahtijevaju penjanje ili silazak pod okomitim ili jako kosim ljestvama na visini ili spuštanju u dubinu (održavanje dizalica, žičara, antenskih stupova, rad na dizalici ako se dizaličar penje po okomitim ljestvama, radovi u šahtovima i kanalima, gradnja dimnjaka, radovi na skelama i terasama, građevinski i montažni poslovi, održavanje dalekovoda i dr.)

OPASNOSTI:

  • Pad s neograđenih dijelova građevinskih objekata u gradnji ili uporabi (krovovi, balkoni, podesti, stubišta, terase i sl.);
  • Pad u neograđene otvore u podu ili dijelove industrijskih konstrukcija (otvori za dizala, otvori za okomit promet radnih tvari i sl.);
  • Pad u šahtove, kanale i reviziona okna, otvore silosa i sl,);
  • Pad sa skela, oplata, podesta te pomoćnih građevinskih konstrukcija;
  • Pad s visokih podesta oko strojeva, galerija i sl.;
  • Pad s različitih tipova ljestava;
  • Pad s teško pristupačnih mjesta rada na kojima nije predviđena tehnička zaštita (montažni radovi);

UPUTE ZA SIGURAN RAD

Radi zaštite od pada s visine ili u dubinu mogu se primijeniti:

1.) zaštitne ograde, rukohvati i prsobrani

2.) zaštitni poklopci

3.) prihvatne mreže i skele

4.) leđobrani i vodilice za zaštitni pojas na ljestvama

5.) zaštitni pojasevi sa spojnim užetom

RAD NA SIGURAN NAČIN NA VISINI

Sva mjesta 100 cm viša (u zatvorenim objektima 120 cm) od niže etaže ili tla moraju biti zaštićena zaštitnom ogradom, visine najmanje 100 cm. Zaštitna ograda može biti puna ili izvedena s tri okomite prečke na razmaku od 30 cm, a kod cijevnih skela 35 cm. Donja rubna daska mora biti visoka najmanje 20 cm. Ako se za popunu koristi žičana mreža, Okna mreže ne smiju biti veća od 2 x 2 cm.

Ako se umjesto zaštitne ograde koristi rukohvat ili prsobran (jer se ispod njega prihvaća materijal), radnik mora nositi i zaštitni pojas. Zaštitni poklopci koriste se za prekrivanje otvora u podu i moraju oblikom i konstrukcijom potpuno prekrivati otvor.

Kad pri radovima postoji stalna opasnost od pada s visine, a ne mogu se postaviti zaštitne ograde, mogu se postaviti prihvatne skele ili mreže. Širina poda skele ovisi o mjestu postavljanja. Na dubini od 200 cm ispod mjesta rada širina mora biti najmanje 130 cm, a na dubini od 300 cm širina mora biti najmanje 150 cm. Na većim dubinama nije predviđeno postavljanje prihvatnih skela. Stabilne metalne ljestve moraju imati leđobrane, ako su postavljene 250 cm više od tla, a na svakih 8 metara moraju imati platforme, odmarališta.

Drvene jednokrake ljestve moraju se postaviti pod kutem od 75° i moraju rukohvatom nadvisiti etažu na koju vode najmanje 75 cm iznad razine etaže. Pri silasku radnik treba biti licem okrenut ljestvama. Zaštitni pojas koristi se pri obavljanju svih poslova kad nije moguće drugim sredstvima provesti zaštitu od pada s visine ili u dubinu. Zaštitni pojas (osim za električare) treba imati spojno mjesto na leđima i spojno uže dužine najviše 150 cm. Spojno uže s karabinjerom može se zakvačiti na razvučeno čelično uže ili metalnu cijev kao vodilice.

Za vrijeme rada na visini upotrebljavajte sva potrebna osobna zaštitna sredstva te obavezno zaštitnu kacigu i zaštitni pojas. Kod rada na visini osigurajte prostor na tlu ogradom i upozorenjem od mogućnosti pada materijala

ZAPAMTITE

Radi sprečavanja padova, poslovi na visini (većoj od 3 m) mogu se povjeriti samo onim radnicima koji ispunjavaju posebne uvjete, tj. onima koji nemaju tjelesne odnosno zdravstvene nedostatke zbog kojih ne bi mogli sigurno izvoditi pokrete potrebne pri radu na visini. Poslovima s posebnim uvjetima rada koji se izvode na visini smatraju se i oni koji se samo povremeno izvode na visini 3 metra većoj od okolnog terena.

Radovima na visini ne smatraju se radovi na radnim mjestima unutar zatvorenih objekata (bez obzira na visinu objekta) i drugih zaštićenih konstrukcija izbor načina zaštite od pada s visine ili u dubinu ovisi o vrsti radova, mjestu izvođenja radova i o drugim okolnostima.

Kontaktirajte nas