UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN ZA SIGNALISTE/VEZAČE TERETA

Pravila zaštite na radu kod horizontalnog i vertikalnog transporta namijenjena su osiguravanju radnih postupaka transporta materijala, dijelova i proizvoda prilikom transporta pomoću viličara, dizalica ili ostalih sredstava namijenjenih transportu. Potrebno je osigurati dovoljno manipulativnog prostora prilikom transporta. Također osigurati stabilnost tereta prilikom transporta kako se ne bi ugrozila sigurnost zaposlenika

Izvori opasnosti:

 • mehanički izvori opasnosti: rad sa strojevima, dizalicama, opremom i alatima
 • fizikalne štetnosti: kontinuirana buka, nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti, rad na otvorenom
 • kemijske štetnosti: prašina
 • kretanje: opasnost od pada s visine i u dubinu, pad predmeta s visine
 • nedovoljna osvijetljenost i bliještanje
 • napori: nepovoljan ritam rada, ritam uvjetovan radnim procesom
 • pad tereta zbog pogrešnog davanja signala dizaličaru.
 • pucanje čelične užadi za vezanje i vješanje tereta.
 • pucanje užadi presječenih na oštrim rubovima tereta.
 • pad tereta zbog preopterećenja užadi ili pogrešnog vezanja.
 • pad tereta na tijelo signalista - vezača tereta
 • ozljede ruku pri namještanju i vezanju tereta

Obveze signalista - vezača tereta:

 • davanje signala dizaličaru
 • usklađeni rad s dizaličarom
 • vezanje svih vrsta tereta
 • pregled sredstava za vezanje tereta

Obveze prije početka rada:

• ustanoviti masu tereta

• provjeriti da li na teretu postoje predviđena sigurna mjesta za zahvaćanje ili vezanje

• odabrati sigurna mjesta na teretu koji nema predviđena mjesta za zahvaćanje ili vezanje

• provjeriti da li teret na mogućim mjestima vezanja ima oštre bridove koji bi mogli oštetiti pomoćna nosiva sredstva

• uvjeriti se u ispravnost pomoćnih nosivih sredstava

• ustanoviti prikladnost za podloge i podmetača za podlaganje tereta

Obveze tijekom rada:

• sporazumjeti se s dizaličarom

• vezati, zavjesiti i uravnotežiti teret na siguran način

• uvjeriti se da je teret potpuno slobodan i da ne postoji mogućnost zaglavljivanja ili zapinjanja

• ukloniti se s opasnog prostora dok dizalica s teretom izvodi manevar

• upotrebljavati osobnu zaštitnu opremu

• odbiti eventualne zahtjeve drugih osoba ako nisu u skladu s pravilima sigurnosti pri radu

• prilikom davanja signala pridržavati se kodeksa signalizacije

Vezaču tereta/signalistu zabranjeno je:

• proizvoljno ocjenjivati masu tereta

• vezati teret s oštećenim pomoćnim nosivim sredstvima

• vezati teret s pomoćnim nosivim sredstvima nepoznate nosivosti

• vezati teret s pomoćnim nosivim sredstvima manje dopuštene nosivosti od težine tereta

• vezati teret koji nije slobodan (npr. nalazi se ispod drugog tereta)

• vući predmete učvršćene u zemlju

• rukom povlačiti viseći teret

• zadržavati se ispod visećeg tereta ili unutar prostora izloženog padu tereta tijekom manevriranja dizalice

• davati rukovatelju dizalice proizvoljne znakove

UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN ZA SIGNALISTE/VEZAČE TERETA

 

POSTUPCI ZA SIGURAN RAD

 • Zakačivanje tereta za kuku i njihovo otkačivanje s kuke dizalice pri utovaru montažnih elemenata u prijevozna sredstva (motorna i druga vozila) i istovaru montažnih elemenata iz prijevoznih sredstava, u pravilu, treba vršiti bez penjanja radnika na prijevozno sredstvo odnosno na elemente.
 • Za vrijeme dizanja, prenošenja i spuštanja montažnog elementa na vozilo, signalist ne smije stajati na vozilu.
 • Pri prenošenju, postavljanju i pričvršćivanju svakog pojedinog montažnog elementa na objekt, osoba koja daje znakove dizaličaru (signalist) i dizaličar moraju pažljivo pratiti put montažnog elementa do mjesta ugrađivanja kao i rad montera na postavljanju i učvršćivanju tog elementa.
 • Monter mora javiti posebnim znakom signalistu odnosno dizaličaru da je operacija prenošenja i ugrađivanja elementa u objekt završena.
 • Ispod naprava odnosno uređaja za dizanje tereta, ugroženo područje mora se ograditi ili postaviti upozorenje sa zabranom prolaska odnosno pristupa na to područje.
 • Teret se mora zahvaćati tako da se težište tereta nalazi u okomici ispod kuke dizalice, a daljnje prenošenje tereta može se nastaviti samo ako je teret ovješen na dizalici zauzeo pravilan položaj i ako se ne njiše.
 • Pri utovaru i istovaru dugačkih tereta koji se slažu u naslage pomoću dizalice, mora teret na krajevima biti vezan užadima radi sprečavanja njegovog slobodnog okretanja.
 • Radnici koji drže krajeve užadi moraju stajati izvan manipulativnog prostora dizalice.
 • Radnici koji rade na utovaru i istovaru tereta dizalicom, moraju napustiti manipulativni prostor dizalice čim se teret podigne iznad podloge na visinu veću od 10 cm i ne smiju ulaziti u manipulativni prostor dizalice dok se teret ne spusti na visinu do 10 cm iznad podloge na koju se odlaže.
 • Radnicima je zabranjeno zadržavanje ispod slobodno visećeg tereta na dizalici.

 

SIGNALI PRI RADU SA DIZALICAMA - RUKOM

SIGNALI PRI RADU SA DIZALICAMA - RUKOM

Kontaktirajte nas