UPUTA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN - GLODALICA ZA OBRADU DRVA

Opasnosti pri radu:

 • klizanje ruke na glodalo pri obradi malih komada;
 • klizanje ruke na glodalo pri radu bez vodilice;
 • zahvaćanje radnikove odjeće i prstiju;
 • odlijetanje glodala prema okolini glodalice;
 • vraćanje predmeta obrade prema radniku;
 • sitne čestice koje odlijeću s mjesta rada;
 • zapinjanje predmeta obrade na radnom stolu;
 • posjekline na glodalo u stanju mirovanja;
 • spoticanje i padovi u okolini glodalice;
 • udar električne struje;

Upute za rad na siguran način - glodalica za obradu drva

Upute za siguran rad:

 • Glodalicom smiju rukovati samo zdravstveno sposobni radnici, stručno osposobljeni za rad s glodalicom
 • Prije početka rada provjerite da li je glodalo dobro učvršćeno te jesu li postavljene zaštitne naprave i naprave za prislanjanje zaobljenih predmeta obrade
 • Na glodalici se mora nalaziti zaštitna naprava za prekrivanje alata
 • Prije početka rada uvjerite se da rad stroja neće ugrožavati druge radnike
 • Prije početka rada radnici koji rade na glodalici moraju stegnuti radno odijelo, a posebice rukave odijela
 • Na glodalici se treba nalaziti uređaj za odsisavanje prašine
 • Pri obradi malih komada i kada ruke dolaze blizu glodala, obvezno treba upotrijebiti potiskivače
 • Pri obradi zaobljenih komada treba upotrebljavati naprave za njihovo prislanjanje i vođenje
 • Nakon isključenja rada stroja, glodalo se ne smije zaustavljati rukom nego kočnicom
 • Ako stroj nema kočnice, radnik se ne smije udaljiti od stroja dok se glodalo ne zaustavi
 • Dok stroj radi, zabranjeno ga je čistiti, podmazivati i popravljati
 • Prostor oko stroja mora biti očišćen, a pristup stroju slobodan
 • Radnu površinu stola treba stalno čistiti od smole, stvrdnute prašine i hrđe
 • Za čišćenje strugotine treba uporabiti posebnu metlicu
 • Strugotinu nikada ne uklanjajte rukom, jer je glodalo opasno i u stanju mirovanja
 • Sav suvišan materijal, alat i pribor treba ukloniti iz blizine stroja
 • Nikada ne stavljajte ruku u područje rada glodala
 • Na glavi nosite zaštitnu kapu ili maramu, da biste izbjegli opasnost od zahvaćanja kose
 • Ako se pri radu mogu ozlijediti oči, obvezno nosite zaštitne naočale ili drugo propisano osobno zaštitno sredstvo
 • Dok radite na stroju, ne nosite kravatu ni bilo koji nakit
 • O svim uočenim oštećenjima na električnim instalacijama, uređajima i priboru treba odmah obavijestiti odgovornu osobu i prekinuti rad stroja

Kontaktirajte nas