Uništavanje eksplozivnih tvari II

Skupno uništavanje eksplozivnih tvari detonacijom na otvorenom prostoru obavlja se na sljedeći način:

 • mjesto za uništavanje mora se nalaziti udaljeno od naseljenih mjesta najmanje 1.500 m. U posebnim okolnostima i uz suglasnost nadležnih tijela udaljenost može biti manja,
 • uži prostor uništavanja mora biti označen i osiguran,
 • zaklon za osoblje mora biti udaljen najmanje 200 m od mjesta uništavanja
 • zaklon za palitelja mora biti udaljen najmanje 150 m od mjesta uništavanja,
 • zaklon za čuvanje dnevne potrebe sredstava za aktiviranje treba biti na najmanje 150 m od fugasa,
 • po jednoj fugasi predviđa se najviše do 50 kg čistog eksploziva. Za uništavanje složenih sredstava potrebno je poznavanje mase čistog eksploziva u specificiranom sredstvu, radi određivanja broja sredstava za uništavanje u jednoj fugasi.

Sama operacija skupnog uništavanja odvija se u sljedećim fazama:

 • kopanje fugasa: fugase su iskopane jame dubine 80-100 cm, dok je dužina i širina fugase prilagođena sredstvima koja se uništavaju. Za istodobno detoniranje, maksimalni broj fugasa je 10, a koje moraju biti međusobno udaljene najmanje 10 m, uz obaveznu uporabu detonatorskih kapsula s različitim vrijednostima usporenja za iniciranje fugasa.
 • slaganje eksplozivnih tvari u fugase: pri slaganju eksplozivnih tvari u fugase, vodi se računa da se na dno fugase slažu eksplozivne tvari s debljim košuljicama i manjim sadržajem eksplozivnog punjenja, a na vrh fugase se stavljaju eksplozivne tvari koje lagano primaju inicijaciju i te daju dovoljno snažan impuls za cjelovit sadržaj fugase.
 • priprema sustava za inicijaciju: sustav za paljenje fugasa je električni, tipično serijska mreža koja povezuje fugase,
 • Kao sigurnosna mjera, postavlja se kopča za dezaktiviranje fugasa, za slučaj da izostane detonacija. Po kompletiranju naboja za paljenje, zatrpava se fugasa, najprije pažljivo rukama, a potom se lopatom nanosi sloj zemlje,
 • paljenje fugasa: po odlasku osoblja u zaklon, električni vodiči inicijalnog sustava spajaju se na uređaj za paljenje, provjerava se ispravnost mreže te se nakon signala aktivira inicijalno punjenje,
 • pregled terena nakon uništavanja: po završenom uništavanju, teren se detaljno pretražuje na daljinama do 350 m od fugasa. Osoblju koje pretražuje teren nije dopušteno dirati odbačene dijelove eksplozivnih tvari, već se poziva stručnjak odnosno upravitelj radova. Ako je moguće, odbačeni dijelovi se prikupljaju, te se formira posebna fugasa, koja se uništava s povećanom količinom inicijalnog punjenja. Ako je opasno pomicati dijelove, uz propisane mjere opreza oni se uništavaju na mjestu gdje su pronađeni.

Sigurnosna udaljenost za UbS i slična sredstva određuje se sukladno tablici:

Broj

Vrsta eksplozivne tvari

Udaljenost razlijetanja fragmenata, m

Detonacija na površini

Detonacija u fugasi

1

Ručne bombe, mine za RB, tromblonske mine, PP mine

200

100

2

Topnički projektili do 76 mm

500

250

3

Topnički projektili 76 do 105 mm

600

300

4

Topnički projektili 105 do 122 mm

800

400

5

Topnički projektili 122 do 155 mm

1200

600

6

Topnički projektili preko 155 mm

1500

750

7

Avio bombe do 500 kg težine

2000

1000

8

Avio bombe preko 500 kg težine

2500

1250

Za početno iniciranje eksplozivnih tvari, odabire se inicijalni naboj sukladno sljedećoj tablici:

Redni broj

Vrsta eksplozivnog sredstva

Količina tnt-a potrebna za uništenje (kg)

1

Protupješačke i protuoklopne mine, mine za RB, mine za MB, ručne bombe, i ostala sredstva s tankom košuljicom

0,2

2

Trenutne granate kalibra do 50 mm

0,2

3

Trenutno-fugasne granate kalibra od 50 – 100 mm

0,4

4

Trenutno-fugasne granate kalibra od 100 – 150 mm

0,6

5

Trenutno-fugasne granate kalibra od 150 – 200 mm

0,6 – 1,0

6

Trenutno-fugasne granate kalibra preko 200 mm

1,0 – 2,0

7

Pancirni projektili s eksplozivnim punjenjem kalibra do 75 mm

1,0

8

Pancirni projektili s eksplozivnim punjenjem kalibra preko 75 mm

1,0-2,0

9

Ubojna glava s eksplozivnim punjenjem raketnih projektila

0,6 – 1,0

10

Kumulativni projektili

0,2 – 0,4

Crni barut i neke pirotehničke tvari mogu se uništavati potapanjem u vodu (tj. razlaganjem kalijevog nitrata) ili spaljivanjem uz pridržavanje svih propisanih mjera zaštite, ako nije drugačije navedeno uputama proizvođača.

Detonatorske (električne i neelektrične) kapsule tretiraju se kao najosjetljivije eksplozivne tvari. Mogu se uništavati u fugasama, odvojeno od drugih eksplozivnih tvari. Ukoliko su u originalnom pakiranju tada se ne vade iz njega, a ako su u rasutom stanju tada se slažu u kutije i raspoređuju tako da sa sigurnošću prihvate detonaciju.

U fugasi se odjednom može uništiti najviše jedan originalni sanduk (kutija) ili najviše 1000 komada kapsula. Električne detonatorske kapsule se prije uništavanja pripremaju tako, da se odgovarajućim alatom s njih odsijecaju električni vodovi (jedan po jedan, na dužinu 5 – 10 mm). Zatim se kapsule slažu u kutije na način da nisu rastresene, radi boljeg prijenosa detonacije. Radna mjesta za ovu pripremu moraju biti međusobno udaljena najmanje 20 m.

Neutralizacija eksplozivnih tvari i drugi industrijski postupci (sa specijalnom opremom i uređajima) propisat će se posebnim aktima.

Zapisnik o postupku uništavanja vodi odgovorna osoba za uništavanja eksplozivnih tvari, a jedna preslika zapisnika mora se dostaviti nadležnom Ministarstvu. Zapisnik mora sadržavati specifikaciju eksplozivnih tvari koje su uništene, vrijeme početka i završetka radova te druge važne napomene o izvanrednim događajima ako ih je bilo (poteškoće u radu, preporuke i sl). Zapisnik potpisuje odgovorna osoba.

Kontaktirajte nas