Tehničko nadgledanje opreme u uporabi kod korisnika II

TEHNIČKO NADGLEDANJE POPRAVKA, OBNOVE I PREGRADNJE OPREME

Tehničko nadgledanje popravka, obnove i pregradnje opreme je ocjena popravljača radi postizanja propisane razine kakvoće i pouzdanosti popravljene opreme te udovoljavanje zahtjevim Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Pri tehničkom nadgledanju provjerava se:

 • organizacija i sustav osiguranja kakvoće,
 • razina organizacije tehničke kontrole te nezavisnost odlučivanja,
 • organizacija tehničke kontrole  i osiguranja  kakvoće što uključuje: ulaznu kontrolu i skladištenje ulaznih gradiva i proizvoda, tehnološku kontrolu i skladištenje sklopova, završnu kontrolu, skladištenje i otpremu,
 • sredstva kontrole i njihovo održavanje (umjeravanje),
 • tehnologiju rada tehničke kontrole i uvjete rada,
 • stručnost djelatnika i odgovornih osoba,
 • izvješća o pojedinačnom ispitivanju,
 • obavljanje popravaka i pregradnje sukladno propisima i hrvatskim normama,
 • označavanje popravljene ili obnovljene opreme sukladno Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom,
 • izradu odgovarajućih izvješća o obavljenim radovima te ispitni list o provedenom ispitivanju,
 • uporabu gradiva i dijelova za popravak i obnovu koje je odobrio proizvođač, odnosno ovlašteno tijelo.

 

Pri popravku i obnovi bitnih dijelova za primijenjenu vrstu protueksplozijske zaštite popravljač je dužan tražiti ocjenu ispravnosti doknadnih dijelova od proizvođača za domaće proizvode, a za uvezene od ovlaštenog tijela, koje je certificiralo opremu.

Obavljanje pregradnje opreme provodi se uz odobrenje ovlaštenog tijela koje propisuje sve radove na opremi. Tehničkim  nadgledanjem  nad pravnim ili  fizičkim osobama koje  obavljaju popravak,  obnovu  i/ili pregradnju opreme utvrđuje se obavljaju li se ti radovi sukladno Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Tehničko nadgledanje izvođenja radova instaliranja i održavanja opreme i uređaja

Tehničko nadgledanje izvođenja radova instaliranja i održavanja opreme obavlja se nad pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju navedene poslove.

 

Pri tehničkom nadgledanju pravne i fizičke osobe  koje  izvode  radove instaliranja i održavanja opreme, utvrđuje se da li pravna ili fizička osoba:

Instaliranje se provjerava udovoljenjem zahtjeva izvedenih električnih instalacija zahtjevima Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Održavanje   se   provjerava   utvrđivanjem   stanja  održavanosti   postrojenja  za   prostore   ugrožene  eksplozivnom atmosferom u Republici Hrvatskoj.

Kontaktirajte nas