Zaštita na radu pri ručnom rukovanju i prijenosu tereta

Ručno rukovanje i prijenos tereta uzrokuje više od trećine svih ozljeda na radu. Prisutnost ručnog rukovanja i prijenosa tereta na radnom mjestu je uzročno-posljedično vezan sa mišićno-koštanim poremećajima kao što su npr. bol i ozljede u rukama, nogama i zglobovima, što je u području zaštite na radu jedan od važnijih segmenata na koji je potrebno obratiti dodatnu pozornost. Napominjemo kako postoji velika mogućnost od ponavljanja istih (već zadobivenih) ozljeda na radu radnicima koji su zaposleni na takvim radnim mjestima.

Pojam „ručno rukovanje i prijenos tereta“ pokriva širok izbor aktivnosti, uključujući dizanje, spuštanje, guranje, povlačenje i nošenje. Bitno je znati da ako se bilo koji od ovih zadataka ne provode na odgovarajući način postoji opasnost od ozljeda na radu.

Zašto je poznavanje problematike vezane uz ručno rukovanje i prijenos tereta važno?

Ozljede uzrokovane ručnim rukovanjem i prijenosom tereta mogu imati ozbiljne posljedice za poslodavca i osobu koja je ozlijeđena. Opasnosti se mogu pojaviti gotovo bilo gdje na radnom mjestu npr. prilikom teškog fizičkog rada, pri nepovoljnim položajima tijela, ponavljajući-repetitivni pokreti ruku, nogu i leđa ili saznanje da je radnik raspoređen na te poslove već pretrpio ozljede zadobivene na isti način mogu značajno povećati rizik unutar Vašeg poslovnog okruženja.

 

Što trebam učiniti?

Kako bi spriječili ozljede uzrokovane ručnim rukovanjem i prijenosom tereta na radnom mjestu, trebali bi izbjegavati takve radne zadatke što je više moguće. Međutim, gdje to nije moguće, poslodavci bi morali obratiti pažnju na razinu izloženosti tim rizicima prilikom izvođenja radnih operacija, odnosno taj zadatak ili radnu operaciju trebali bi pažljivije sagledati i redovito i savjesno provoditi mjere vezane uz zaštitu zdravlja i života radnika na tim radnim mjestima primjenjivanjem niza zdravstvenih i sigurnosnih mjera kako bi se spriječila mogućnost nastanka ozljeda na radu.

Za bilo koju aktivnost vezanu uz ručno rukovanje i prijenos tereta uvijek treba uzeti u obzir sljedeće čimbenike:

 • individualnu sposobnost
 • prirodu opterećenja
 • okolišne uvjete
 • trening/osposobljavanje radnika
 • organizaciju rada

Ako morate ručno dizati, rukovati ili prenositi pokušajte se držati sljedećih smjernica:

 • Smanjite količinu uvijanja tijela, pognuto držanja tijela i dosezanje određenih teških predmeta
 • Izbjegavajte dizanje s poda ili iznad visine ramena
 • Prilagodite prostore koje koristite za skladištenje kako bi se smanjila potreba za obavljanjem takvih radnji
 • Razmislite kako možete smanjiti nošenje predmeta na većim udaljenostima
 • Procijenite težinu tereta koji je potrebno nositi
 • Procijenite da li radnik može pomaknuti teret sigurno ili treba pomoć drugog radnika – npr. možda se opterećenje može rastaviti na manje segmente, lakše komponente itd.
 • Ako je potrebno pokušajte koristiti radnu opremu i uređaje za dizanje ili prijevoz tereta
 • Razmislite da li se u radnom procesu mogu koristiti sredstva rada ili uređaji za dizanje, kao što su viličari, transporteri i slično
 • Razmislite o načinu skladištenja kao dijelu procesa isporuke - možda se teški predmeti mogu skladištiti neposredno ili bliže mjesta isporuke u samom prostoru za skladištenje
 • Smanjite udaljenosti od točke A do točke B gdje je to moguće

 

Kako bi primijenili dobru tehniku prilikom ručnog rukovanja i prijenosa tereta postoji nekoliko jednostavnih stvari koje treba učiniti prije i za vrijeme obavljanja navedenih radnji:

 • Uklonite zapreke s rute kretanja
 • Prilikom dugotrajnih postupaka ručnog rukovanja i prijenosa tereta, planirajte češće odmore osoba koje obavljaju taj radni zadatak, te također povremeno zastanite kako bi što pravilnije i čvršće osigurali hvat predmeta/tereta koji prenosite
 • Opterećujte se u nivou struka. Teret treba držati uz tijelo koliko god je to moguće, dok traje dizanje tereta
 • Najteži dio tereta pokušajte držati neposredno uz tijelo
 • Postignite stabilan položaj i provjerite da li su Vam noge razmaknute, npr. jedna noga malo naprijed za održavanje ravnoteže

 

Razmislite prije nego započnete dizanje ili rukovanje teškim predmetima. Planirajte postupak rukovanja, dizanja ili prijenosa tereta. Možda možete koristiti određena pomagala prilikom izvođenja tih radnih operacija?

Razmislite gdje uopće nosite određeni teret. Razmislite da li će Vam biti potrebna pomoć Vašeg radnog kolege pri obavljanju određene zadaće.

Zauzmite stabilnu poziciju/položaj tijela. Stopalo jedne noge bi trebalo biti postavljeno malo unaprijed što je bitno za održavanje ravnoteže, odnosno uz predmet/teret, ako se isti nalazi na podu. Budite spremni mijenjati opterećenje noge prilikom podizanja kako bi održali svoju stabilnost. Izbjegavajte usku odjeću ili neprikladnu obuću, koja cijelu situaciju može samo otežati.

Napravite dobar hvat predmeta/tereta. Kada i gdje je to moguće, opterećenje treba priljubiti što je moguće bliže tijelu. To katkad može biti i bolje nego što je samo čvrst hvat rukama.

Započnite radnju u pravilnom položaju. Na početku dizanja poželjno je da u potpunosti savinete leđa u pognut položaj, odnosno započnite radnju iz čučnja.

Ne dizati ili nositi više nego što Vam omogućava lako upravljanje teretom. Postoji razlika između onoga što ljudi mogu podizati i onog što oni mogu podizati na siguran način. Ako ste u nedoumici, zatražite savjet ili pomoć stručnjaka zaštite na radu.

 

Kontaktirajte nas