Razvrstavanje građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara

Pravilnikom o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara određuju se uvjeti, osnove i kriteriji za razvrstavanje građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara i najmanji broj vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi te djelatnika zaduženih za poslove zaštite od požara koje moraju imati pravne osobe vlasnici odnosno korisnici građevina ili prostora razvrstanih u prvu (I) i drugu (II) kategoriju ugroženosti.

Građevine i prostori koji čine tehnološku cjelinu razvrstavaju se u istu kategoriju ugroženosti od požara. Iznimno dio građevine ili prostora zaštićen ili građevinski izveden tako da nema opasnosti od širenja požara na susjedne prostore drugih vlasnika ili korisnika, može se razvrstati u nižu kategoriju od one u koju je razvrstana cjelokupna građevina ili prostor.

Vlasnici ili korisnici građevina i prostora koji temeljem kategorizacije propisane Pravilnikom o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara moraju imati profesionalnu vatrogasnu postrojbu, mogu u opravdanim slučajevima, temeljem odgovarajućeg ugovora, takvu obvezu prenijeti na postojeću vatrogasnu postrojbu Ministarstva unutarnjih poslova ili profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Razvrstavanje građevina i prostora u kategorije ugroženosti od požara obavlja se obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu građevine i prostora te površinu otvorenog prostora, a temelji se na sljedećim uvjetima, osnovama i kriterijima: - instaliranom kapacitetu za proizvodnju ili preradu; - kapacitetu nadzemnih spremnika ili građevina za zapaljive tvari; - broju uposlenih. Pod proizvodnjom i preradom, u smislu Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara, podrazumijeva se i pretakanje upaljivih tekućina ili plinova iz spremnika u prijevozna sredstava ili obrnuto za daljnji transport ili prijevoz.

Građevine i prostori razvrstavaju se u sljedeće kategorije ugroženosti od požara:

1. U Ia kategoriju razvrstavaju se građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40oC ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu veće od 220 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine veće od 15000 t,
 • imaju više od 2000 uposlenih

2. U Ib kategoriju razvrstavaju se građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40oC ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 190 do 220 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 13000 do 15000 t, imaju od 1600 do 2000 uposlenih.

3. U Ic kategoriju razvrstavaju se građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40oC ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 150 do 190 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 11000 do 13000 t,
 • imaju od 1300 do 1600 uposlenih.

4. U Id kategoriju razvrstavaju se građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40oC ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 125 do 150 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 9000 do 11000 t,
 • imaju od 1000 do 1300 uposlenih.

5. U Ie kategoriju razvrstavaju se građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40oC ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 100 do 125 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 7000 do 9000 t,
 • imaju od 800 do 1000 uposlenih.

6. U If kategoriju razvrstavaju se:

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40oC ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 80 do 100 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 5000 do 7000 t,
 • imaju od 600 do 800 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 65oC a iznad 40oC, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu veće od 120 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine veće od 9000 t,
 • imaju više od 1000 uposlenih.

7. U Ig kategoriju razvrstavaju se:

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40oC ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 60 do 80 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 3000 do 5000 t,
 • imaju od 400 do 600 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, preraduju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 65oC a iznad 40oC koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 100 do 120 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 7000 do 9000 t,
 • imaju od 800 do 1000 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 100oC a iznad 65oC, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu veće, od 120 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine veće od 9000 t,
 • imaju više od 1000 uposlenih.

- Građevine ili prostori u čijim se pogonima proizvode, prerađuju i uskladišćuju tvari sklone samozapaljenju, otrovne ili nagrizajuće tvari i oksidansi ili tvari koje se mogu zapaliti ili eksplodirati zbog djelovanja vode ili kisika u količinama većim od 5000 t i imaju više od 700 uposlenih.

- Građevine u čijim se pogonima proizvode, prerađuju ili obrađuju krute zapaljive tvari u količinama većim od 200 t/d, pri čemu nastaju eksplozivne smjese plinova, para i prašine te imaju više od 700 uposlenih.

- Crpna postrojenja ili stanice za tekuće tvari s plamištem ispod 40oC i imaju više od 100 uposlenih.

- Prostori sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom (nacionalni parkovi i sl.) u mediteranskom i submediteranskom području s površinom većom od 10.000 ha.

8. U Ih kategoriju razvrstavaju se:

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40oC ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 40 do 60 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima i građevinama količine od 800 do 3000 t,
 • imaju od 200 do 400 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 65oC a iznad 40oC, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 70 do 100 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količne od 4000 do 7000 t,
 • imaju od 600 do 800 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 100oC a iznad 65oC, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 100 do 120 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili gradevinama količine od 7000 do 9000 t,
 • imaju od 800 do 1000 uposlenih

- Građevine ili prostori u čijim se pogonima proizvode, prerađuju i uskladišćuju tvari sklone samozapaljenju, otrovne ili nagrizajuće tvari, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu veće od 60 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 3000 do 5000 t,
 • imaju od 500 do 700 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 200oC a iznad 100oC, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu veće od 130 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine veće od 9000 t,
 • imaju više od 1000 uposlenih.

- Građevine u čijim se pogonima proizvode, prerađuju ili obrađuju krute zapaljive tvari i predmeti temperature paljenja ispod 300oC, u količinama od 140 do 200 t/d, i imaju od 500 do 700 uposlenih.

- Građevine ili prostori u čijim se pogonima proizvode, prerađuju i uskladišćuju zapaljive vlaknaste tvari, a imaju više od 600 uposlenih.

- Crpna postrojenja i stanice za tekuće tvari s plamištem ispod 65oC a iznad 40oC i imaju više od 100 uposlenih.

- Prostori sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom (nacionalni parkovi i sl.) u mediteranskom i submediteranskom području s površinom od 5.000 do 10.000 ha.

9. U IIa kategoriju razvrstavaju se:

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40oC ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 20 do 40 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 200 do 800 t,
 • imaju od 100 do 200 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 65oC a iznad 40oC, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 40 do 70 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 1000 do 4000 t,
 • imaju od 400 do 600 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 100oC a iznad 65oC, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 70 do 1000 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 4000 do 7000 t,
 • imaju od 600 do 800 uposlenih.

- Građevine i prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 200oC a iznad 100oC, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 70 do 130 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 5000 do 9000 t,
 • imaju od 500 do 1000 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju tvari sklone samozapaljenju, otrovne ili nagrizajuće tvari, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 20 do 40 t/d,
 • uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 800 do 3000 t,
 • imaju od 300 do 500 uposlenih.

- Građevine u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju krute tvari i predmeti temperature paljenja ispod 300oC, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 80 do 140 t/d,
 • uskladišćuju od 1000 do 5000 t,
 • imaju od 300 do 500 uposlenih.

- Građevine u čijim se pogonima obrađuju, prerađuju i uskladišćuju krute zapaljive tvari u količinama od 50 do 100 t/d, a u radu se koriste upaljive tekućine s plamištem ispod 65oC i imaju od 300 do 500 uposlenih.

- Građevine u čijim se pogonima proizvode, prerađuju i uskladišćuju zapaljive vlaknaste tvari a imaju od 300 do 600 uposlenih.

- Javne i poslovne građevine koje imaju prostorije za okupljanje više od 1000 osoba.

- Prostori sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom (nacionalni parkovi i sl.) u mediteranskom i submediteranskom području s površinom od 800 do 5.000 ha.

- Tuneli za javni cestovni promet čija je dužina veća od 3.000 m ili čija ukupna dužina prelazi 4.000 m na dužini od 20 km prometnice.

10. U IIb kategoriju razvrstavaju se:

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode ili prerađuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40oC ili upaljivi plinovi, koji:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 5 do 20 t/d,
 • imaju od 50 do 100 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode ili prerađuju upaljive tekućine s plamištem ispod 65oC a iznad 40oC, koji:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 10 do 40 t/d,
 • imaju od 100 do 500 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode ili prerađuju upaljive tekućine s plamištem ispod 100oC a iznad 65oC, koji:

 • imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 40 do 70 t/d,
 • imaju od 300 do 600 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju ili koriste tvari sklone samozapaljenju a imaju od 150 do 300 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se prerađuju ili obrađuju krute zapaljive tvari a u radu se koriste upaljive tekućine s plamištem ispod 65oC a imaju od 100 do 300 uposlenih.

- Javne ili poslovne građevine koje imaju prostorije u kojima se okuplja od 500 do 1000 osoba.

- Prostori sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom (nacionalni parkovi i sl.) u mediteranskom i submediteranskom području s površinom do 800 ha

- Tuneli čija je dužina veća od 1.000 m a manja od 3.000 m ili čija je ukupna dužina veća od 2.000 m a manja od 4.000 m na dužini prometnice od 20 km.

11. U III kategoriju razvrstavaju se građevine

 • u kojima se proizvode, prerađuju, uskladišćuju ili koriste upaljive tekućine s plamištem od 200oC do 300oC;
 • u čijim se pogonima prerađuju krute zapaljive tvari a u radu se ne koriste upaljive tekućine s plamištem ispod 65oC;
 • u kojima se proizvode ili prerađuju tvari u zagrijanome, razmekšanome ili otopljenom stanju (pogoni za taljenje, lijevanje i preradu metala);
 • javne ili poslovne namjene koje imaju prostorije u kojima se okuplja od 300 do 500 osoba.

12. U IV kategoriju razvrstavaju se građevine:

 • u čijim se pogonima radi s negorivim tvarima i hladnim mokrim materijalom;
 • u čijim se pogonima proizvode negorivi plinovi;
 • čiji su pogoni s mokrom tehnologijom;
 • s pogonima za dobivanje i hladnu obradu minerala, azbesta, soli i za preredu ribe, mesa i mliječnih proizvoda;
 • javne i poslovne namjene koje imaju prostorije u kojima se okuplja od 20 do 300 osoba.

Građevine i prostori čiji se instalirani kapaciteti za proizvodnju ili preradu odnosno kapaciteti nadzemnih spremnika ili građevina i broj uposlenih, glede brojčanih pokazatelja, mogu razvrstati u tri različite kategorije, razvrstat će se u srednju od tri moguće kategorije. Građevine i prostori koji se prema Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara razvrstavaju temeljem dva predviđena kriterija, a mogu se prema brojčanim pokazateljima, razvrstati u različite kategorije, razvrstat će se u višu od mogućih kategorija. Građevine i prostori koji se ne mogu, obzirom na male količine zapaljivih tvari, instaliranih kapaciteta i kapaciteta nadzemnih spremnika ili građevina i broja uposlenih, kategorizirati na način određen Pravilnikom o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara, razvrstat će se u IV. kategoriju.

Broj vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi za građevine i prostore razvrstane sukladno Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara i djelatnika za obavljanje unutarnje kontrole nad provedbom mjera zaštite od požara, mora po kategorijama biti slijedeći :

 • U la kategoriji - 65 profesionalnih vatrogasaca ili 53 profesionalna vatrogasca i 41 djelatnik stručno osposobljen za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 6 djelatnika raspoređenih za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
 • U Ib kategoriji - 53 profesionalna vatrogasca ili 42 profesionalna vatrogasca i 37 djelatnika stručno osposobljenih za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 5 djelatnika raspoređenih za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
 • U Ic kategoriji - 42 profesionalna vatrogasca ili 35 profesionalnih vatrogasaca i 32 djelatnika stručno osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 5 djelatnika raspoređenih za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
 • U Id kategoriji - 35 profesionalnih vatrogasaca ili 27 profesionalnih vatrogasaca i 28 djelatnika stručno osposobljenih za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 4 djelatnika raspoređena za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
 • U le kategoriji - 27 profesionalnih vatrogasaca ili 22 profesionalna vatrogasca i 24 djelatnika stručno osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 3 djelatnika raspoređena za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
 • U If kategoriji - 22 profesionalna vatrogasca ili 16 profesionalnih vatrogasaca i 20 djelatnika stručno osposobljenih za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 2 djelatnika raspoređena za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
 • U Ig kategoriji -16 profesionalnih vatrogasaca ili 12 profesionalnih vatrogasaca i 16 djelatnika stručno osposobljenih za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 1 djelatnik raspoređen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
 • U Ih kategoriji - 12 profesionalnih vatrogasaca ili 9 profesionalnih vatrogasaca i 11 djelatnika stručno osposobljenih za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 1 djelatnik raspoređen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
 • U IIa kategoriji - vatrogasno dežurstvo s 3 profesionalna vatrogasca u smjeni ili 2 profesionalna vatrogasca i 4 djelatnika stručno osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca u smjeni te najmanje 1 djelatnik raspoređen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
 • U IIb kategoriji - vatrogasno dežurstvo s 2 profesionalna vatrogasca u smjeni ili 1 profesionalni vatrogasac i 3 djelatnika stručno osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca u smjeni te najmanje 1 djelatnik raspoređen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.

Ako je procjenom ugroženosti od požara predviđeno poduzimanje tehničkih i organizacijskih mjera zaštite od požara mjere se moraju provesti prije podnošenja zahtjeva za promjenu kategorije ugroženosti od požara.

Zahtjev za promjenu kategorije ugroženosti od požara odnosno promjenu broja vatrogasaca, sa procjenom ugroženosti od požara, podnosi se policijskoj upravi na čijem području se nalazi građevina ili prostor za koji se traži promjena kategorije ugroženosti od požara.

Kada se promijene uvjeti temeljem kojih je izvršena procjena ugroženosti i razvrstavanje u kategorije ugroženosti od požara, vlasnici odnosno korisnici građevina i prostora obvezni su o tome obavijestiti nadležnog inspektora za zaštitu od požara.

Kontaktirajte nas