Osnovni pojmovi iz zaštite od eksplozije

Pravilnikom o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom se propisuju obveze poslodavca glede sigurnosti i zaštite zdravlja radnika u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom, te način obavljanja tehničkog nadgledanja nad postrojenjima, opremom, instalacijama, uređajima, i drugim sredstvima za rad u građevinama i prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (u daljnjem tekstu: posebna oprema).

 

Pojmovi vezani uz zaštitu od eksplozije imaju sljedeće značenje:

 • Eksplozivna atmosfera je smjesa zraka sa zapaljivim plinom, parom, maglicom i prašinom pod atmosferskim uvjetima, u kojoj se nakon početnog paljenja, proces gorenja prenosi na cijelu nezapaljenu smjesu.
 • Pod posebnom opremom podrazumijevaju se sustavi, oprema, uređaji, sastavnice i instalacije, za stacionarnu i prijenosnu uporabu, koji se upotrebljavaju za upravljanje, proizvodnju, prijenos, skladištenje, mjerenje, regulaciju, pretvorbu, potrošnju ili preradbu gradiva, odnosno energije, a koji se postavljaju u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom, te mogu biti uzročnici paljenja ili koji imaju utjecaj na instalacije u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom.
 • Postrojenje je skup opreme, uređaja i sredstava koji su povezani instalacijama u jedan ili više sustava te zajedno čine tehnološku cjelinu.
 • Prostor ugrožen eksplozivnom atmosferom definiran je hrvatskim normama HRN EN 60079-10 i HRN EN 61241-10.
 • Dokument o protueksplozijskoj zaštiti obuhvaća projekte, studije, stručna mišljenja i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na ugroženi prostor kao i tehničke nalaze (u daljnjem tekstu Ex-Dokument) o stanju protueksplozijske zaštite postrojenje koje izrađuje ovlašteno tijelo.
 • Ex  Priručnik je  dokument  čiju  izradu  osigurava  poslodavac  a  sadrži  dokumentaciju  potrebnu  za  provođenje aktivnosti za protueksplozijsku zaštitu.
 • Ovlašteno tijelo je pravna osoba ovlaštena od ministra nadležnog za obavljanje poslova za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom.
 • Ostali pojmovi definirani su u normi HRN IEC 60050-426.

 

Odredbe Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom ne primjenjuju se na:

 • uređaje i opremu iz područja medicine koji služe za neposrednu obradu pacijenata,
 • uređaje za uporabu plina u domaćinstvima instalirane snage ispod 50 kW,
 • uporabu prijevoznih sredstava cestovnog, pomorskog, riječnog, željezničkog i zračnog prometa kada se ne nalaze u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom,
 • na uređaje i opremu koju upotrebljava hrvatska vojska i policija,
 • proizvodnju, posjedovanje, skladištenje i transport eksploziva osim kada tvore eksplozivnu atmosferu isparavanjem ili zaprašivanjem.

Kontaktirajte nas