ABC zastita logo

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Radno mjesto s učinkovitim programom za osposobljavanje radnika za rad na siguran način može smanjiti izmjenu radnika, poboljšati produktivnost i moral. Radnicima se mora osigurati osposobljavanje i upute kako bi bili sposobni obavljati svoje zadatke sigurno i bez rizika. Radnici bi trebali biti primjereno osposobljeni za sve aspekte posla, od niskorizičnih do visokorizičnih aktivnosti na radnom mjestu. Osim toga, to je zakonska i moralna obveza svakog poslodavca!

Da se razumijemo, niti jedan direktor/poslodavac ne uživa u organizaciji i provedbi osposobljavanja radnika za rad na siguran način, ali ono je neophodno i sastavni dio svakog poslovanja.

Međutim, bez toga radnici nemaju alate za rješavanje krize, što bi moglo negativno utjecati na poslovne rezultate.

Radna snaga je najveće bogatstvo svakog poslodavca. Svatko se iznenadi kada sazna da zdrava radna snaga može učiniti više od samog sprječavanja nezgoda i nesreća na radu, odnosno ozljede na radu ili profesionalne bolesti i sl.

U današnje vrijeme više nego ikad, sigurnost na radu se mijenja na dnevnoj bazi, a posljednji takav primjer je COVID-19. Stoga je najvažnije da sve metode i procesi vezani uz osposobljavanje radnika za rad na siguran način budu ažurne, odnosno pravovremene.

Ukoliko se ne provodi odgovarajući program osposobljavanja radnika, svaki poslodavac može drastično naštetiti svojem poslovanju.

Moramo razumjeti kako vlasnici malih i srednjih poduzeća nemaju ista financijska sredstva kao velika poduzeća. Kada se netko ozbiljno ozlijedi na radu, taj događaj za svoj ishod može imati domino efekt.

Sljedeće su posljedice odlaska radnika na bolovanje uzrokovanog ozljedama na radu ili profesionalnim bolestima:

 • Isplata plaće za rad koji nije završen jer je zaposlenik kod kuće ili u bolnici,
 • Veći trošak poslovnog osiguranja,
 • Oštećenje skupih alata ili opreme,
 • Zapošljavanje novih radnika (dug i skup proces),
 • Smanjen moral u cijeloj tvrtki itd.

Stoga je potreba za ustrojem temeljitog programa osposobljavanja radnika kod svakog poslodavca neophodna! Sastavili smo korake koje treba poduzeti kako bi se stvorio siguran program osposobljavanja radnika za rad na siguran način na koji će se osobe koje su zadužene za taj proces uvijek iznova pozivati i koji će se konstantno primjenjivati.

Što je osposobljavanje radnika za rad na siguran način?

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način na radnom mjestu je proces koji ima za cilj pružiti radnoj snazi ​​znanje i vještine za obavljanje posla na način koji je siguran za njih i njihove suradnike. Osim toga, učinkovita i kvalitetna procjena rizika, program osposobljavanja radnika, odnosno plan sigurnosti i zaštite na radu na radnom mjestu uključuje upute i smjernice za prepoznavanje opasnosti, štetnosti i napora, njihovo prijavljivanje i rješavanje incidenata.

Kod svakog poslodavca potrebno je potaknuti kulturu izvješćivanja o incidentima kako bi se bez napora moglo stvoriti sigurnije radno mjesto i identificirati na koji način tvrtka može kontinuirano poboljšavati sigurnosno okruženje na radnom mjestu. Kada se dogodi novi incident, potrebno je primijeniti brzu metodu za prenošenja poruke svim radnicima kako se incident ne bi dogodio ponovno.

Radnici moraju imati jednostavan pristup procjeni rizika i biti upoznati sa svim opasnostima, štetnostima i naporima kako bi o svemu tome mogli "razmišljati i učiti“ na poslu.

 • U svakom trenutku treba postojati mogućnost upozoravanja radnika na opasnost PRIJE nego što se dogodi neželjeni događaj.
 • Ukoliko se neželjeni događaj dogodi, potrebno je da sve osobe koje su uključene u ovu problematiku budu u stanju nositi se sa situacijom TIJEKOM incidenta.
 • NAKON incidenta, potrebna je mogućnost lakog obavješćivanja ostataka tima, kao npr. mokri pod kako bi se izbjeglo poskliznuće.

U zaštiti na radu radnika postoji mnogo elemenata, tako da je sve potrebno definirati i ustrojiti stabilan proces svih potrebnih aktivnosti.

Poslodavci pod zakonskom (i moralnom) odgovornosti imaju za zadatak uputiti svoje radnike kako da rade na siguran i zdrav način prije nego što uopće počnu raditi.

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način sastavni je dio procesa "susretanja" radnika s radom, ali uz navedeno također za svoj zahtjev ima i zadatak provođenja redovitih osposobljavanja u smislu "osvježenja usvojenih znanja i vještina" vezanih za usklađenost i učinkovitost na radu s obzirom na djelatnost poslodavca kao i postojeće ili novonastale rizike i to ne samo iz razloga što budnost radnika s vremenom opada, već i zato što se sigurnosni protokoli mijenjaju, a sve to kako bi bili u mogućnosti pratiti promjene u npr. radu opreme, materijalima i određenim ulogama u poslovanju.

Zašto je potrebno osposobljavanje radnika za rad na siguran način?

Osim očitih razloga – zakonske regulative i moralne odgovornosti – postoji mnogo prednosti za ulaganje više vremena i razmišljanja u dobro planirani program osposobljavanja radnika za rad na siguran način na radnom mjestu.

Evo nekoliko primjera:

 • Niže premije osiguranja (ukoliko poslodavci imaju ugovorene police osiguranja radnika),
 • Manji gubitak produktivnosti zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti,
 • Veće zadovoljstvo radnika,
 • Smanjena naknada radnika za vrijeme bolovanja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti,
 • Zaštita od tužbi vezanih uz odgovornost
 • Buduća prevencija incidenata.

Vjerojatno samim čitanjem ovog članka svaki ozbiljan poslodavac naučio je kako svoj program osposobljavanja radnika za rad na siguran način može učiniti svijetlim primjerom marljivosti i kvalitete koje će u konačnici biti prepoznato.

Osposobljavanje radnika izvan odredbi zakonske regulative

Sva osposobljavanja radnika za rad na siguran način nisu ista. Za različite zadatke i djelatnosti postoje različiti zahtjevi vezanih uz osposobljavanja, kako u sadržaju tako i u učestalosti osposobljavanja.

Dakle, stvarno ne možemo reći da postoji "jednoobrazna metoda" kada je u pitanju osposobljavanje radnika za rad na siguran način.

Kada poslodavci planiraju svoj program osposobljavanja radnika za rad na siguran način, za cilj bi trebali imati minimiziranje incidenata, povećanje svijesti i budnosti te održavanje radnika zdravim, sretnim i produktivnim, a ne samo da se zadovolji zakonska regulativa.

Praktični dio osposobljavanja za rad na siguran način

Slika 1. Prikaz standardnog praktičnog osposobljavanja radnika za rad na siguran način

Koraci do učinkovitog programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način:

1.   Identificiranje poslovnih potreba

 • Identificiranje potreba poslovanja, potencijalnih opasnosti, štetnosti i napora kao i ciljeva osposobljavanja radnika jest prvotni cilj nakon kojega slijedi analiziranje prošlih incidenata i uobičajenih opasnosti, štetnosti i napora na radnim mjestima i mjestima rada u djelatnosti koju poslodavac obavlja. Potrebno je shvatiti koje probleme treba riješiti kroz osposobljavanje radnika, a koji imaju druga rješenja poput primjene posebnih pravila zaštite na radu kao npr. dodjele osobnih zaštitnih sredstava, zaštitne opreme i sredstava, znakova upozorenja itd.

2.   Aktivno uključivanje radnika

 • Uključivanje radnika u razvoj, provedbu i optimizaciju programa osposobljavanja radnika, kao i doprinos npr. direktora (poslodavca), voditelja (ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu) i radnika je ključan. Oni najbolje razumiju kako se posao obavlja i gdje se kriju opasnosti, štetnosti i napori štetnih po sigurnost i zdravlje radnika.

3.   Primjena pravila koja se odnose na sve „uloge“ kod poslodavca

 • Stvaranje modularnih procesa osposobljavanja radnika i testiranja radnika koji se mogu primijeniti na svaku ulogu u poslovanju u skladu s propisima. Npr. upute za sigurno rukovanje oštrim predmetima jednake su za konobara i kuhara, dok se protokoli zaštite od požara ili rukovanje materijalom za čišćenje mogu razlikovati za svakoga od njih.

4.   Aktivno uključivanje direktora/poslodavaca i ostalih rukovodećih osoba

 • Osposobljavanje direktora/poslodavaca i ostalih rukovodećih osoba/voditelja i sl. o sigurnosnim zahtjevima njihovih timova će im omogućiti da identificiraju probleme s poštivanjem sigurnosnih propisa od strane radnika.

5.   Kreiranje komunikacijskih kanala

 • Potrebno je uključiti komunikacijske kanale za izvještavanje o opasnostima, štetnostima i naporima u proces osposobljavanja radnika, tako da radnici znaju kome se obratiti i kako spriječiti potencijalnu nesreću u trenutku kada je to potrebno, odnosno neophodno.

6.   Testiranje i provjera znanja

 • Bilo bi poželjno da svaki poslodavac obavlja „blic“ testiranje svojih radnika testovima ili iznenadnim pregledima/nenajavljenim nadzorima. Navedeno može pomoći da se odredi koliko je učinkovit program zaštite na radnom mjestu prije nego što nesreća na neugodan način „podsjeti“ sve odgovorne osobe poslodavca kako postojeći program ipak nije učinkovit koliko se prvotno mislilo.

7.   Kontinuitet u provedbi osposobljavanja radnika za rad na siguran način

 • Omogućavanje kontinuiranog i lakog pristupa sadržaju osposobljavanja radnika za rad na siguran način kako bi se radnicima omogućilo da osvježe svoje pamćenje kada i ukoliko je to potrebno. Npr. radnik koji je prije deset mjeseci osposobljen za rad na siguran način i dobio je upute za rad na siguran način s određenim strojem i od tada nije upotrebljavao taj stroj? Vjerojatnost je da će radnik obavljati rad na siguran način ako na raspolaganju ima sadržaj programa osposobljavanja za rad na siguran način ili priručnik vezan uz to osposobljavanje, a sve u svrhu „podsjećanja“ kako bi mogao provjeriti prethodno usvojena znanja za aktivnosti i specifičnosti za koje više nije u potpunosti siguran ili ih je zaboravio.

Moderni alati za osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Slika 2. Nove tehnologije i metode za osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način u 2022. godini

Programi osposobljavanja radnika za rad na siguran način danas su vrlo različiti od onih koji su napravljeni prije recimo desetak godina. Nove tehnologije odgovorne su za najočitije promjene u načinu na koji komuniciramo. Navedeno utječe i na način na koji osposobljavamo i izvršavamo zadatke.

Praćenje tehnoloških trendova nije jedini razlog zašto plan osposobljavanja za rad na siguran način mora biti aktualan da bi bio učinkovit.

Mobilna radna snaga:

Sve više poduzeća zapošljava radnike na daljinu, strane radnike, radnike koji se često izmjenjuju,  kao i radnike bez radnog stola (rad od kuće). Njih je teže osposobiti „zastarjelim“ metodama „licem u lice“ nego interne "fiksne" radnike.

Riješenje?

Alati i formati za osposobljavanje radnika koji ne zahtijevaju prisutnost na licu mjesta.

Kontingentna radna snaga:

S obzirom na to da "gospodarska ekonomija" postaje prevladavajuća u svim industrijama, osposobljavanje radnika (uključujući osposobljavanje radnika za rad na siguran način) mora biti brza (ali temeljita).

Riješenje?

Modularni programi osposobljavanja, lako prilagodljivi za svoju primjenu.

Raznolikost radnog mjesta:

Globalno gospodarstvo postaje još globalnije tijekom 2020. godine Međutim, međunarodne organizacije i tvrtke koje zapošljavaju strane radnike često nemaju materijale za osposobljavanje radnika za rad na siguran način na više jezika.

Riješenje?

Tehnološki alati koji omogućuju brzi prijevod i lokalizaciju modula osposobljavanja radnika.

Primjena digitalnih alata u osposobljavanju radnika za rad na siguran način

Nema sumnje da neke vrste osposobljavanja radnika za rad na siguran način zahtijevaju praktične demonstracije i najbolje ih je izvesti osobno ili u maloj grupi. No, kada je u pitanju osposobljavanje radnika za rad na siguran način radnika (npr. rad od kuće, pandemija koronavirusa i sl. – najbolji izbor je učenje putem online metode.

Uz našu aplikaciju/web sučelje ABCLearning moguće je izrađivati vlastite edukativne materijale u suradnji s vrhunskim stručnjacima zaštite na radu i zaštite od požara, a sve kako bi se radnicima isporučili programi osposobljavanja radnika za rad na siguran način na radnom mjestu koristeći uređaj koji svi imaju u 2021. godini – npr. svoj mobilni telefon, prijenosno računalo, kućno računalo, tablet i sl.

ABCLearning omogućuje prilagodbu značajki osposobljavanja radnika za zaštitu na radu tako da odgovara svačijim poslovnim potrebama.

Koja je prednost ABCLearning sučelja?

 • Izrada bilo koje vrste jedinstvenog sadržaja potrebnog za osposobljavanje radnika.
 • Obavljanje osposobljavanja u pokretu, bez potrebe za fizičkim okupljanjem radnika.
 • Prilagodba da se osposobljavanje radnika podijeli na dijelove kako bi svatko mogao završiti osposobljavanje svojim tempom.
 • Praćenje napretka radnika kroz nadzornu ploču za osposobljavanje i osiguravanje njihovog razumijevanja uz pomoć testova.

Koja je korist za radnika/polaznika osposobljavanja?

 • Završetak osposobljavanja za rad na siguran način izravno s uređaja kojim se pristupa internetu bez potrebe za nošenjem „registratora i papira“ ili okupljanjem na različitim mjestima.
 • Upravljanje svojim osposobljavanjem je prilagođen vlastitom tempu i raspoloživom vremenu.
 • Jednostavnost i intuitivnost procesa osposobljavanja.
 • Pristup ažuriranim materijalima.
 • Materijali za osposobljavanje radnika koji se nalaze u aplikaciji ABCLearning se mogu lako pretraživati ​​i jednostavni su za korištenje, a također pomažu osigurati da radnici imaju znanje koje im je potrebno na dohvat ruke.

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način tijekom upravljanja krizama

Kad god se tvrtka mora nositi s krizom, uključujući npr. cyber-napad, loše glasine, organizacijske probleme, nasilje na radnom mjestu ili katastrofe koje je uzrokovao čovjek ili globalnu pandemiju poput COVID-19, mora se krenuti naprijed kako bi se upravljalo situacijom. Uz ABCLearning, može se jednostavno prilagoditi i odgovoriti na uvjete koji se razvijaju.

Učinite osposobljavanje radnika za rad na siguran način digitalnim

ABCLearning čini osposobljavanje radnika fleksibilnim, interaktivnim i dostupnim u svakom trenutku. Svi korisnici imaju pristup materijalu za osposobljavanje klikom na sljedeću poveznicu - ABCLearning.