ABC zastita logo

Ispitivanje sigurnosne panik rasvjete

Ispitivanje sigurnosne panik rasvjete

Protupanična rasvjeta ili sigurnosna panik rasvjeta je rasvjeta koja služi, kako sam naziv kaže, za sprječavanje panike u slučajevima hitnosti. Uključuje se u trenucima kada je potrebno evakuirati prostor u kojem se osobe nalaze. Zadaća protupanične rasvjete jest osvijetliti evakuacijski put kako bi čovjek što sigurnije mogao napustiti objekt. Kako se protupanična rasvjeta koristi u slučajevima hitnosti (požari, potresi, poplave, itd.) gdje može doći do nestanka struje sigurnosna rasvjeta ima rezervno baterijsko napajanje koje osigurava rad za sigurno napuštanje objekta.

Kako se provodi ispitivanje sigurnosne panik rasvjete?

Prilikom ispitivanja vrši se vizualni pregled kako bi se utvrdila pozicija lampi na evakuacijskom putu te simulacija nestanka električne energije kako bi se isprobalo pomoćno napajanje tako da se spriječi dovod mrežnog napajanja do sigurnosne rasvjete.

Iz razloga što sigurnosna rasvjeta sadrži litij - ionsku bateriju koja ima veliki broj ciklusa i pražnjenja ispitivanjem je potrebno provjeriti ispravnost pomoćnog napajanja i rasvjetnog tijela.

U praksi se najčešće koristi sustav samonapajanja sigurnosne rasvjete i za potrebe ispitivanja sigurnosne panik rasvjete potrebno je prekinuti dovod napajanja do lampi, tj. spustiti osigurače u elektroormaru na koje su lampe spojene.

Kako bi ovaj korak prošao što jednostavnije od velike je važnosti u ormaru imati električnu jednopolnu shemu kako bi se mogli detektirati ti osigurači. Sustavi s centralnom baterijom su jednostavniji za ispitivanje pošto imaju jednu zasebnu lokaciju za upravljanje.

Koji su rokovi ispitivanja sigurnosne panik rasvjete?

Kriterij koji protupanična rasvjeta/ sigurnosna panik rasvjeta treba zadovoljiti prema Normi EN 1838 jest osvjetljenje evakuacijskog puta od minimalno jednog luksa (lx) u razini poda u periodu od najmanje jedan sat po uključenju. Ispitivanje sigurnosne panik rasvjete je potrebno izvršiti svake godine ako nije riječ o ugostiteljskim objektima.

Prikaz funkcionalnosti sigurnosne panik rasvjete

Slika 1. Ilustracija/prikaz funkcionalnosti sigurnosne panik rasvjete

Koji su rokovi ispitivanja sigurnosne panik rasvjete u ugostiteljskim objektima?

Za ugostiteljske objekte propisan je Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata koji izdaje zahtjeve da osvjetljenje evakuacijskog puta treba biti minimalno jedan luks u razini poda, ali u periodu od najmanje dva sata po uključenju i s učestalosti ispitivanja najmanje dva puta godišnje od kojih jednom mora biti neposredno prije nastupanja glavne turističke sezone.

Prilikom ispitivanja sigurnosne panik rasvjete vrši se vizualni pregled kako bi se utvrdila pozicija lampi na evakuacijskom putu te simulacija nestanka električne energije kako bi se isprobalo pomoćno napajanje tako da se spriječi dovod mrežnog napajanja do sigurnosne rasvjete.

Iz razloga što sigurnosna rasvjeta sadrži litij - ionsku bateriju koja ima veliki broj ciklusa i pražnjenja ispitivanjem je potrebno provjeriti ispravnost pomoćnog napajanja i rasvjetnog tijela.

U praksi se najčešće koristi sustav samonapajanja sigurnosne rasvjete i za potrebe ispitivanja potrebno je prekinuti dovod napajanja do lampi, tj. spustiti osigurače u elektroormaru na koje su lampe spojene.

Kako bi ovaj korak prošao što jednostavnije od velike je važnosti u ormaru imati električnu jednopolnu shemu kako bi se mogli detektirati ti osigurači. Sustavi s centralnom baterijom su jednostavniji za ispitivanje iz razloga što imaju jednu zasebnu lokaciju za upravljanje.

Nužna rasvjeta se definira glavnim, arhitektonskim i električnim projektom. Kako nužna rasvjeta treba biti definirana i protupožarnim elaboratom dokumentacija o rasvjeti ide na procjenu i odobrenje u Ministarstvo unutarnjih poslova - MUP.

Kriteriji o nužnoj rasvjeti definirani su normama, propisima i zakonima kako bi sustav zadovoljio standarde.

Nužna rasvjeta predviđena je za upotrebu u trenucima nestanka napajanja primarne umjetne rasvjete i stoga se napaja iz pomoćnog izvora, neovisnog o mrežnom napajanju. Za cilj ima usmjeriti prema sigurnom izlazu s lokacije kako ne bi nastala panika, osvijetliti prostor za obavljanje radnih postupaka s ciljem spašavanja ozlijeđenih i otklanjanja mogućih kvarova.

Po normi EN 1838 definirana je podjela nužne rasvjete:

Podjela nuzne rasvjete prema normi EN 1838

Slika 2. Podjela nužne rasvjete prema normi EN 1838 

Koja je dokumentacija potrebna prilikom ispitivanja sigurnosne panik rasvjete?

Nužna rasvjeta se definira glavnim projektom, arhitektonskim i električnim. Kako nužna rasvjeta treba biti definirana i protupožarnim elaboratom dokumentacija o rasvjeti ide na procjenu i odobrenje u Ministarstvo unutarnjih poslova.

Kriteriji o nužnoj rasvjeti definirani su normama, propisima i zakonima kako bi sustav zadovoljio standarde.

Zakonska i podzakonska regulativa i norme temeljem kojih se provodi ispitivanje sigurnosne panik rasvjete

Što je to sigurnosna rasvjeta?

Sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta građevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana općoj rasvjeti iz sigurnosnih razloga. Sastoji se od pomoćne i panik rasvjete, a automatski se uključuje za vrijeme smetnji ili prekida u napajanju električnom energijom opće rasvjete.

Što je to pomoćna rasvjeta?

Pomoćna rasvjeta je nužna rasvjeta koja osvjetljava prostor na mjestima gdje nestanci struje neće uzrokovati nikakvu opasnost, ali gdje se rad ipak treba nastaviti. Na određeno vrijeme preuzet će funkciju opće rasvjete.

Što je to protupanična (panik) rasvjeta?

Protupanična (panik) rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja označava najkraći put iz građevine ili prostora na siguran otvoren prostor u što kraćem vremenu.

Što je to sigurnosna rasvjeta za evakuacijske puteve?

Sigurnosna rasvjeta za evakuacijske puteve je sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava sigurnosne znakove evakuacijskih puteva u nuždi te opremu za gašenje požara.

Što je to sigurnosna rasvjeta za radna mjesta s povećanom opasnošću?

Sigurnosna rasvjeta za radna mjesta s povećanom opasnošću je sigurnosna rasvjeta koja osvjetljavanjem pridonosi sigurnosti ljudi koji su uključeni u potencijalno opasan proces ili situaciju te osvjetljavanjem pomaže u postupcima gašenja koji se moraju provesti radi sigurnosti drugih osoba na lokaciji.

Gdje se postavljaju lampe nužne rasvjete?

Sigurnosna rasvjeta čini otprilike 1/3 ukupne rasvjete neke građevine. Jedna lampa može dati 300 lumena svjetlosti i pruža 3 sata neprekinute autonomije. Lampe sigurnosne rasvjete proizvode se s IP65 mehaničkom zaštitom što znači da su potpuno zaštićene od prašine i mlaza vode. Kako bi lampe nužne rasvjete funkcionalno rasvjetljavale prostor trebalo bi ih ugraditi na sljedećim lokacijama:

 • Izlazi kako bi se osiguralo sigurno napuštanje objekta
 • Stubište i rampe kako bi svaka stepenica bila vidljiva
 • Promjena smjera kretanja s piktogramima u kojem pravcu treba evakuirati prostor
 • Toaleti u svim dijelovima prostorija kako bi se spriječilo stanje panike
 • Oprema za gašenje požara i prva pomoć radi jasnog detektiranja
 • Liftovi/dizala i pokretne stepenice za sprječavanje ozljeda iako ne bi trebali biti dio evakuacije
 • Otvoreni prostori kojima prolazi evakuacijski put i veća su od 60 m2

Prikaz mjesta postavljanja sigurnosne panik rasvjete

Slika 3. Prikaz mjesta postavljanja sigurnosne panik rasvjete

Koje vrste sigurnosne rasvjete postoje u odnosu na njihovu izvedbu?

Kako je nužna rasvjeta predviđena za upotrebu u trenucima nestanka napajanja neizbježan element rasvjete je baterijsko napajanje. U odnosu na bateriju imamo dvije vrste nužne rasvjete, sa samonapajanjem i centralnim izvorom. Pošto baterije imaju svoj vijek trajanja on se može produljiti redovitim ciklusima pražnjenja i punjenja.

Samonapajanje rasvjete

 • baterije su ugrađene u kućište svake pojedinačne lampe
 • nije potrebno dodatno održavanje, već samo periodične provjere
 • svaka svjetiljka je neovisna od ostalih pa se lampa može koristiti i u manjim i u složenijim prostorima te je eventualna nadopuna lampama jednostavna

Centralni izvor za napajanje rasvjete

 • lampe imaju jednu zajedničku centralnu bateriju uz sustav za upravljanje
 • preporučuje se za složenije prostore jer je u startu skuplja oprema od samonapajanja
 • znatno duži vijek baterija, nego kod samonapajanja

Postoji i opcija da se sustav nužne rasvjete poveže s centralnim daljinskim upravljanjem. Tako se može upravljati sustavom s druge lokacije te u slučaju prekida glavnog napajanja, ako je objekt prazan, isključiti rad nužne rasvjete kako ne bi nepotrebno radila.