ABC zastita logo

Ispitivanje hidrantske mreže

Ispitivanje hidrantske mreže

Hidrantske mreže su sustav cijevi, ventila, protupožarnih hidranata i opreme ugrađenih u zgradu ili građevinu, raspoređenih na takav način da se voda koja dolazi iz protupožarnih hidranata može ispuštati kroz vatrogasne cijevi i mlaznice u svrhu gašenja požara. Kako su hidrantski sustavi za vodu bitne komponente gašenja požara, moraju se povremeno ispitivati i pregledavati kako bi uvijek bili spremni. Ispitivanje hidrantske mreže bi trebalo dokazati radi li sustav u skladu sa svojim početnim specifikacijama.