ABC zastita logo

Ispitivanje električnih instalacija

Ispitivanje električnih instalacija

Svrha ispitivanja električnih instalacija je prvenstveno osigurati da su osobe, kao i materijalna sredstva i imovina, sigurni i zaštićeni ukoliko dođe do kvara na elektroinstalacijama. Također, to je i zakonska obveza. Redovitim ispitivanjem elektroinstalacija olakšava se preventivno održavanje i servisiranje instalacija i sprječavanje ozbiljnih kvarova koji bi se u konačnici mogli pokazati jako skupima (teške posljedice po život i zdravlje radnika, zatvaranje proizvodnje i sl.).