ABC zastita logo

Ispitivanje drencher sustava

Ispitivanje drencher sustava

Drencheri/Drenčeri su sustavi vodenih glava koji se koriste za zaštitu od požara. Za razliku od sprinkler sustava koji se koriste u unutrašnjosti objekata, drencher sustavi se obično nalaze na vanjskoj strani zgrade radi zaštite od požara iz npr. susjedne zgrade. Obično se postavljaju na krovove te iznad prozora i vanjskih otvora. Još jedna razlika između sprinkler sustava i drencher sustava je u tome što se sve mlaznice u sustavu drenchera aktiviraju istovremeno, dok se pojedinačne mlaznice u sustavu sprinklera otvaraju kada se aktiviraju.

Prema Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara stabilni sustavi se dijele na:

  • stabilni sustavi za otkrivanje i dojavu požara,
  • stabilni sustavi za gašenje požara,
  • stabilni sustavi za detekciju/otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para.

Prema tome Drencher sustav spada u stabilne sustave za gašenje požara. U osnovi, Drencher sustav predstavlja uređaj za hlađenje i gašenje raspršenom vodom. Namjena drencher sustava je gašenje požara koji se brzo širi u prostorima i na objektima, a koristi se i kao preventiva za zaštitu od požara hlađenjem. Može se koristiti samostalno ili u sprezi s drugim sustavom za dojavu i gašenje požara. Drencher sustav za razliku od sprinkler sustava ima sve mlaznice cijelo vrijeme otvorene te pri aktivaciji medijem za gašenje/hlađenje obuhvaća cjelokupnu površinu štićenog prostora.

Koje je područje primjene drencher sustava?

Drencher se koristi kod sustava s visokom opasnosti od požara. Velikom količinom vode zaustavlja ili usporava razvoj požara. Gašenje požara i preventivna zaštita raspršenom vodom iz drencher sustava koristi se za hlađenje objekta, odvajanje dijela prostora koji je zahvaćen požarom (vodena zavjesa) i gašenje požara kod velike količine zapaljive tekućine i plinova u tlačnim posudama, elektro-energetskim objektima (transformatori, generatori, kanali i sl.), te kod različitih krutih tvari (papir, piljevina, pelet i sl.). Nasuprot tome, drencher sustav se ne koristi se za gašenje tvari koje se ne otapaju u vodi, npr. alkohol.

Sustav se u osnovi sastoji od cijevne mreže s mlaznicama za raspršivanje vode, deluge ventila i aktivacijskog dijela. Deluge ventil drencher sustava je moguće aktivirati ručno i automatski, pri čemu se voda pušta preko deluge ventila u cjevovod te kroz mlaznice na štićeni objekt. Upravljanje i kontrola automatske aktivacije ostvaruje se pomoću vatrodojavnog sustava koji po potrebi aktivira drencher sustav. Ručna aktivacija (ispuštanje tlaka iz aktivacijske komore deluge ventila) ostvaruje se pomoću ručnog sigurnosnog ispusnog ventila te iz kontrolne sobe aktivacijom elektromagnetnog ventila. U svakom od navedenih slučajeva (automatski i ručno) aktivacija sustava treba biti izvan zone gašenog/hlađenog objekta.

Drencher sustav s prikazanim deluge ventilom

Slika 1. Ilustracija prikaza dijela drencher sustava i deluge ventila

Kako se obavlja provjera ispravnosti i funkcionalnosti drencher sustava?

Pregled drencher sustava obuhvaća vizualni i tehnički dio ispitivanja koji se sastoji od:

  • Pregleda izvedenog stanja drencher sustava prema projektnoj dokumentaciji.
  • Provjere raspoloživog protoka vode u sustavu (l/min) propisane projektnom dokumentacijom. Pri ispitivanju drencher sustava mjeri se protok po mlaznici (l/min), ukupni protok te količina vode po kvadratu ((l/min)/m2) štićene površine (primjerice spremnika).
  • Provjere funkcionalnosti drencher sustava, odnosno ručnog i automatskog pokretanja.
  • Provjere prohodnosti mlaznica, te raspršivanja vode i pokrivenosti štićene površine objekta.
  • Vizualne provjere ispravnosti cjevovoda i antikorozivne zaštite.
  • Mjerenja statičkog i dinamičkog tlaka vode u sustavu.

Zakonska regulativa koja definira ispitivanje drencher sustava

Ispitivanje drencher sustava se izvodi na osnovu zahtjeva za sigurnost navedenih u Zakonu o zaštiti od požara, Zakonu o gradnji i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.

Koji su rokovi ispitivanja drencher sustava?

Ispitivanje drencher sustava je obaveza poslodavca i mora se provoditi jednom godišnje. Drencher sustav se koristi kao uređaj za sprječavanje i širenje požara pa se i ispituje u jednakim intervalima kao i drugi stabilni sustavi za zaštitu od požara. Periodika ispitivanja stabilnih sustava definirana je u Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.