ABC zastita logo

Ex - Mjerenje i provjera impedancije petlje kvara

Ex - Mjerenje i provjera impedancije petlje kvara

​​​​​​​Ex - mjerenje i provjera impedancije petlje kvara koje se često jednostavno naziva ispitivanjem petlje, provodi se iz razloga da će, ukoliko dođe do kvara na električnoj instalaciji, teći dovoljna struja za rad osigurača ili prekidača koji štiti neispravan krug unutar unaprijed određenog vremena. Prije samog početka mjerenja potrebno je provjeriti prisutnost zapaljivih plinova/para u prostoru.

Zašto je ispitivanje impedancije petlje kvara važno?

Ukoliko vam je stalo do sigurnosti vaših zaposlenika i stalne kvalitete strujnih krugova i električnih instalacija u vašim objektima, Ex - mjerenje i provjera impedancije petlje kvara kao i ispitivanje impedancije petlje kvara je vrlo važno provoditi. Kako bi se spriječilo pregrijavanje i mogući požari, impedancija petlje treba biti na određenoj razini. Jedini način za održavanje ove optimalne razine je redovito ispitivanje, mjerenje i provjera instalacija.

Ispitivanje impedancije petlje kvara provodi se kako bi se osiguralo da će, ako dođe do kvara u električnom krugu, struja kvara biti dovoljno jaka da aktivira zaštitu kruga. Ako struja kvara ostane neotkrivena, strujni krugovi se mogu pregrijati i zapaliti.

Električna struja ide putem najmanjeg otpora prema zemlji. Sustavi električnih instalacija u zgradama uvijek su spojeni na zemlju, osim u IT sustavu (sustavi zaštite TN, TT, IT). Navedeno nazivamo povratnim krugom uzemljenja. Namjena vodiča za uzemljenje je za prolaz električne struje kada se dogodi kratki spoj.

Električni otpor je svojstvo materijala da se opire prolasku električne struje. Otpor u vodiču za uzemljenje mora biti nizak kako bi struja kvara mogla putovati u zemlju bez oštećenja sustava.

Ako je impedancija u povratnom krugu uzemljenja previsoka, struja kvara može biti preniska da bi se otkrila, a struja kvara će nastaviti putovati po glavnom krugu uzrokujući kratki spoj. Zaštita strujnog kruga detektira aktivnost duž ožičenja uzemljenja i uključuje se kada se otkrije struja. Ako je otpor previsok, zaštita strujnog kruga možda neće raditi.

Impedancija petlje kvara je zapravo zbroj radnog i induktivnog električnog otpora vodiča, tj. zbroj otpora petlje linije-nule, linije-zaštitnog vodiča ili linije-linije, ovisno o tome što mjerimo.

Za provođenje mjerenja u Ex prostorima, bitno je da osobe koje to obavljaju koriste zaštitnu obuću i odjeću koja je antistatična.

Slika 1. Provedba Ex mjerenja i provjere impedancije petlje kvara od strane ovlaštenih ispitivača

Kako se osigurati provođenjem preventivnih mjera zaštite od požara u objektima?

Provjera impedancije neophodna je za osiguranje sigurnosti u vašim objektima. Pregrijani strujni krug i oštećeno ožičenje recept su za katastrofu. Ako ne vodite brigu o električnim instalacijama možda ćete u bliskoj budućnosti evakuirati svoje radnike tijekom požara, pitajući se gdje ste pogriješili.

Najbolji način za vođenje sigurnog poslovanja jest biti temeljit i ulagati u preventivne mjere. Uzmite u obzir sve dijelove električne sigurnosti i ne zaboravite svoje povratne krugove uzemljenja – oni su tu da vas čuvaju.

Uvjet djelotvorne zaštite je neprekinutost zaštitnog vodiča, te glavnog i dodatnog vodiča za izjednačenje potencijala.

Izborom zaštitnog uređaja i dimenzioniranjem impedancije strujnog kruga osigurava se isklapanje napajanja u utvrđenom vremenu u slučaju kvara zanemarive impedancije između faznog i zaštitnog vodiča ili izloženog vodljivog dijela (mase) bilo gdje u elektroinstalaciji.

Ako ste poslodavac, od vas se traži da svojim zaposlenicima osigurate sigurno radno okruženje. Požari uzrokovani kratkim spojevima na električnim instalacijama ugroziti će vaše osoblje i imati mnoge potencijalne skupe posljedice za vaše poslovanje. Nemojte postati dio statistike - zaštitite svoju imovinu već danas.

Ex - mjerenje i provjera impedancije petlje kvara provodi se od strane tvrtke koja je za to ovlaštena od strane MUP-a. Radnici iz ovlaštene tvrtke koji obavljaju ispitivanje, između ostalog moraju biti odgovarajuće struke, moraju biti, zdravstveno sposobni i stručno osposobljeni, odnosno moraju biti osposobljeni putem određenih stručnih seminara, npr. Specijalistička edukacija iz područja protueksplozijske zaštite - Ex 1 (osnovna razina) ili Specijalistička edukacija iz područje protueksplozijske zaštite - Ex 2 (obnova znanja), ovisno o potrebama.

Koji je rok ispitivanja impedancije petlje kvara u Ex zonama?

Rok za pregled/ispitivanje je usklađen s periodikom tehničkog nadgledanja, a to je minimalno jednom u tri godine.

Tehničko nadgledanje Ex - prostora poslodavca provodi Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite - Sektor za eksplozivne atmosfere. Zakonska regulativa nalaže da se na svim električnim instalacijama koji se nalaze u Ex - prostoru provede Ex - mjerenje i provjera impedancije petlje kvara i ispitivanje impedancije petlje kvara.

Da bih se izdao pozitivan tehnički nalaz od strane MUP-a, potrebno je, između ostalog, imati pozitivno izvješće o provedenom Ex - mjerenju i provjeri impedancije petlje kvara.