ABC zastita logo

EX instalacije i uređaji

Poslodavac je dužan osigurati da radno okruženje omogućuje sigurno obavljanje posla, unatoč vjerojatnosti pojave eksplozivne Ex atmosfere. „Opasno područje - Ex zona“ definirano je kao područje u kojem atmosfera sadrži ili može sadržavati zapaljive ili eksplozivne plinove, prašinu ili paru u dovoljnim količinama za trenutni nastanak požara ili eksplozije. Razvrstavanje opasnih područja trebalo bi provesti kao sastavni dio procjenjivanja rizika za prepoznavanje mjesta (ili područja) na kojima postoji potreba kontrole mogućeg zapaljenja (opasna mjesta).