ABC zastita logo

Dopuna procjene rizika

Dopuna procjene rizika

Uvidom u postojeću procjenu rizika, stručnjak zaštite na radu, u suradnji sa poslodavcem, odgovornim osobama poslodavca i radnicima, odnosno njihovim predstavnicima, donijet će odluku kada se dopuna procjene rizika smatra neophodnom, a sve temeljem uočenih aktivnosti, poslova i tehnologija kao i načina rada za koje se smatra da su bitni za zdravlje i život radnika i drugih osoba na radu.