ABC zastita logo
Baza znanja

Zaštita od požara i identifikacija rizika

Baza znanja

Zaštita od požara i identifikacija rizika

Prvi korak u sigurnosti od požara je procjena postojanja opasnosti i rizika od požara na radnom mjestu. Poslodavci moraju biti svjesni da su zaštita od požara kao i identifikacija rizika od nastanka požara vrlo važni elementi poslovanja, jer neprovođenje mjera zaštite od požara može imati katastrofalne posljedice za poslovanje.

Većina požara se može spriječiti, a zaštita od požara kao skup mjera u tome igra presudnu ulogu. Osobe koje su odgovorne za zaštitu od požara zaposlenika, zaštitu od požara objekata namijenjenih za rad ili za neku drugu svrhu kao i objekte u koje javnost ima pristup (trgovački centri i sl.) moraju preuzeti odgovornosti i poduzimati mjere zaštite od požara usvajanjem ispravnog ponašanja, postupaka i poštivanjem zakonske regulative.

Ovaj članak objašnjava opće savjete o zaštiti od požara i također daje kratke smjernice o tvarima koje uzrokuju požar i eksploziju.

Koje su opće opasnosti od požara?

Vatri su potrebne tri stvari za pokretanje:

1.   Izvor paljenja (toplina),

2.   Izvor goriva (nešto što gori) i

3.   Kisik.

Izvori paljenja uključuju npr. grijalice, rasvjetu, otvoreni plamen, električnu opremu, materijale za pušače (cigarete, šibice itd.) i sve ostalo što se može jako zagrijati ili uzrokovati iskrenje.

Izvori goriva uključuju npr. drvo, papir, plastiku, gumu ili pjenu, ambalažu, otpad, namještaj itd.

Izvori kisika uključuju zrak oko nas.

Što je identifikacija rizika i zaštita od požara kod poslodavaca?

Poslodavci (i/ili vlasnici i stanari zgrada i drugih objekata) moraju provesti nadzor iz područja zaštite od požara kako bi identificirali rizike od opasnosti od požara.

Temeljem nalaza nadzora i identifikacije rizika od opasnosti od požara, poslodavci i druge odgovorne osobe poslodavca moraju osigurati prikladne i odgovarajuće mjere zaštite od požara kako bi se smanjio rizik od ozljeda ili gubitka života u slučaju požara.

Kako biste spriječili požar na radnom mjestu, vaš nadzor iz područja zaštite od požara trebao bi identificirati što bi moglo uzrokovati izbijanje požara, tj. detektirati potencijalne izvore paljenja (toplina ili iskre) i tvari koje gore, te osobe koje bi eventualnim požarom mogle biti ugrožene.

Nakon što identificirate rizike, možete poduzeti odgovarajuće radnje kako biste ih kontrolirali. Razmislite možete li ih u potpunosti izbjeći ili, ako to nije moguće, kako možete smanjiti rizike i upravljati njima. Također razmislite kako ćete zaštititi zaposlenike i druge osobe koje se mogu zateći na mjestu rada ili u vašim objektima ukoliko dođe do požara.

Koje su preventivne aktivnosti u svrhu zaštite od požara?

1.   Izvore paljenja i zapaljive tvari držite odvojeno.

2.   Izbjegavajte slučajne požare, npr. pobrinite se da se grijalice ne mogu prevrnuti.

3.   Osigurajte čistoću vaših objekata i objekata namijenjenih za rad ili za neke druge svrhe u svakom trenutku, npr. izbjegavajte nakupljanje smeća koje bi moglo se moglo zapaliti i izgorjeti.

4.   Razmislite o tome kako otkriti požar i kako brzo upozoriti zaposlenike i druge osobe koje se mogu zateći na mjestu rada ili u vašim objektima ako požar počne, npr. instalirajte alarme i detektore dima, požarne alarme ili sirene.

5.   Posjedujte odgovarajuću opremu za gašenje požara za brzo gašenje požara i uvijek pazite da je u ispravnom stanju.

6.   Protupožarne izlaze i puteve evakuacije i spašavanja uvijek držite jasno označene i neometane.

7.   Osigurajte da vaši radnici prođu odgovarajuće osposobljavanje radnika za početno gašenje požara i voditelja evakuacije i spašavanja kao i da budu upoznati o postupcima koje moraju slijediti, uključujući npr. vježbe gašenja požara.

8.   Redovito provodite nadzore iz područja zaštite od požara.

Zaštita od požara ima važnu ulogu u spašavanju života i sprječavanju velikih materijalnih troškova

Slika 1. Zaštita od požara može spriječiti gubitak ljudskih života i veliku materijalnu štetu

Koje opasne tvari koje uzrokuju požar i eksploziju?

Rad koji uključuje skladištenje, korištenje ili stvaranje kemikalija, para, prašine itd. koje se mogu lako zapaliti i gorjeti ili eksplodirati je vrlo opasan. Svake godine ljudi se ozlijeđuju na radu zbog zapaljivih tvari koje se slučajno zapale ili eksplodiraju.

Koje su opasnosti od požara?

Mnoge tvari koje se nalaze na radnom mjestu mogu uzrokovati požar ili eksploziju. One se kreću od očitih, npr. zapaljivih kemikalija, benzina, razrjeđivača, boja i plinova, do manje očitih – motorno ulje, mast, materijali za pakiranje/ambalaže, prašina od drveta, brašno, šećer itd.

Važno je biti svjestan rizika i kontrolirati prepoznate rizike ili ih se riješiti na adekvatan način kako biste spriječili nesreće.

Što trebam učiniti u svrhu zaštite od požara?

Kako biste spriječili slučajne požare ili eksplozije, prvo morate identificirati:

  • koje tvari, materijali, procesi itd. mogu izazvati takav događaj, tj. tvari koje gore ili mogu eksplodirati i što bi ih moglo zapaliti,
  • zaposlenike i druge osobe koje se mogu zateći na mjestu rada ili u vašim objektima, a koje mogu biti ugrožene/ozlijeđene uslijed mogućeg požara,

Nakon što ste identificirali rizike od požara i/ili eksplozije, trebali biste razmotriti koje su mjere potrebne za smanjenje ili uklanjanje rizika od ozljeđivanja osoba. Navedeno će uključivati ​​mjere za sprječavanje ovih incidenata, kao i mjere opreza koje će zaštititi osobe od ozljeda ako dođe do požara ili eksplozije.

Ključne točke koje bi trebali zapamtiti!

  • Razmislite o rizicima od požara i eksplozija od tvari koje koristite ili tvari koje stvarate u svom poslovanju i obavljanju djelatnosti i razmislite kako biste mogli ukloniti ili smanjiti rizike.
  • Koristite sigurnosno tehničke listove (STL-ove) dobavljača kao izvor informacija o tome koje tvari mogu biti zapaljive.
  • Razmislite o smanjenju količine zapaljivih/eksplozivnih tvari koje pohranjujete u objektima namijenjenima za rad ili u skladištima, halama i sl.
  • Odvojite izvore paljenja (npr. mogući otvoreni plamen, iskrenje) od tvari koje gore (npr. para, prašina itd.).
  • Riješite se zapaljivih/eksplozivnih tvari na siguran način.
  • Redovito provodite nadzore iz zaštite od požara od strane odgovorne osobe za zaštitu od požara.
  • Održavajte i čistite svoje objekte, npr. izbjegavajte nakupljanje smeća, prašine ili masnoća koje bi mogle izazvati požar ili razbuktavati već nastali požar.
  • Zaštita od požara mora se provoditi svakodnevno.