ABC zastita logo
Baza znanja

Osposobljavanje radnika za zaštitu od požara

Baza znanja

Osposobljavanje radnika za zaštitu od požara

Jedna od ključnih strategija za održavanje sigurnog radnog mjesta i sprječavanje požara je osposobljavanje radnika za zaštitu od požara. Program osposobljavanja radnika za zaštitu od požara sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela. Požari su vrlo stvarna i opasna prijetnja na svakom radnom mjestu. Zapamtite: u svakoj djelatnosti može doći do nastanka požara!

Osposobljavanje radnika za zaštitu od požara provodi se prema programu koji je sastavni dio Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i njegov je sastavni dio.

Statistički pokazatelj o požarima ukazuje kako najveći broj požara prouzroči čovjek svojom djelatnošću, pogreškama u procesu proizvodnje, neznanjem, nemarom ili nepravilnim postupkom prilikom nastanka požara.

Odredbe Pravilnika odnose se na:

 • zaposlene u pravnim osobama te stručnim službama tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave (stručne službe),
 • učenike srednjih škola.

Odredbe Pravilnika ne odnose se na:

 • osobe koje se profesionalno bave poslovima zaštite od požara,
 • osobe osposobljene za dobrovoljne vatrogasce,
 • osobe mlađe od 15 godina, a starije od 60 godina (muškarci), odnosno 55 godina (žene).

Nositelj izvođenja programa osposobljavanja radnika za početno gašenje požara dužan je kod provedbe programa osigurati:

 • odgovarajuću prostoriju,
 • ručne aparate za početno gašenje požara,
 • sredstva za gašenje požara,
 • gorivo,
 • cilindričnu posudu promjera 1 m i minimalne visine 15 cm,
 • sredstvo za projekciju obrazovnog filma,
 • ostala materijalno-tehnička sredstva.

Za upućivanje radnika na osposobljavanje za zaštitu od požara odgovorna je odgovorna osoba u pravnoj osobi i stručnoj službi.

Kako izgleda program osposobljavanja radnika za zaštitu od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom?

Program osposobljavanja radnika za zaštitu od požara sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela.

Osposobljavanje radnika za zaštitu od požara traje 8 školskih sati, od čega je 6 sati teorijski dio, a 2 sata praktični dio.

Osposobljavanje radnika za zaštitu od požara se provodi u skupinama od maksimalno 30 polaznika.

Kako provesti teorijski dio osposobljavanja radnika za zaštitu od požara?

I. Osnovni pojmovi o gorenju i gašenju (1 sat)

 • Osnovni pojmovi o gorenju,
 • Uvjeti potrebni za nastanak gorenja (goriva tvar, kisik i temperatura paljenja),
 • Požar i eksplozija,
 • Produkti gorenja,
 • Osnove gašenja,
 • Mjere zaštite pri gašenju požara.

II. Sredstva za gašenje prema klasi požara (1 sat)

 • Voda,
 • Pjena,
 • Prah,
 • CO2,
 • Halon,
 • Priručna sredstva.

III. Požarne opasnosti i mjere zaštite od požara (2 sata)

 • Uzroci nastanka požara,
 • Uvjeti za širenje požara,
 • Mjere zaštite od požara,
 • Evakuacija.

IV. Oprema i sprave za gašenje požara (1 sat)

V. Obrazovni film (1 sat).

Kako provesti praktični dio osposobljavanja radnika za zaštitu od požara?

I. Gašenje vodom iz hidrantske mreže (1 sat)

II. Gašenje ručnim aparatima za gašenje požara (1 sat).

Osposobljavanje radnika za zaštitu od požara je potrebno prilagoditi dobi polaznika, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i specifičnostima procesa rada.

Osobi koja završi program, nositelj izvođenja programa osposobljavanja radnika za zaštitu od požara izdaje uvjerenje o osposobljenosti.

Zašto je važno osposobljavanje za zaštitu od požara?

Požari uništavaju imovinu, uzrokuju ozljede i oduzimaju živote. Požar na radnom mjestu također može značiti prestanak poslovanja neke tvrtke, ukidanje i zatvaranje radnih mjesta, budući da se mnogi uredi, tvornice itd. uništeni požarom teško ili nikada ne obnavljaju. Jedna od ključnih strategija za održavanje sigurnog radnog mjesta i sprječavanje požara je osposobljavanje radnika za zaštitu od požara.

Uz odgovarajuće osposobljavanje radnici se mogu zaštititi od požara i identificirati rizike od požara, eliminirati opasnost od požara te brzo i učinkovito reagirati ako izbije požar. Bez odgovarajućeg osposobljavanja mala pojava može brzo prerasti u veliki incident s razornim ishodima.

Svi su u opasnosti ako dođe do požara. Međutim, postoje neki radnici koji mogu biti izloženi većem riziku zbog toga kada ili gdje rade, ili zato što nisu upoznati s prostorima ili opremom na mjestima rada.

Osposobljavanje radnika za zaštitu od požara može naučiti radnike kako prepoznati opasnosti od požara, provesti procjenu opasnosti od požara, spriječiti požar na radnom mjestu i reagirati ako dođe do požara.

Koja je važnost prepoznavanja opasnosti od požara?

Osposobljavanje radnika za zaštitu od požara počinje utvrđivanjem osnovnih svojstava požara. Svi požari počinju kada toplina (izvor paljenja) dođe u dodir s gorivom (sve što gori) i prisutnim kisikom. Kako bi se spriječio požar, cilj je razdvojiti izvore paljenja i goriva.

Trokut gorenja

Slika 1. Tri uvjeta potrebna za nastanak požara i njegovo održavanje "Trokut gorenja"

Kako spriječiti požar na radnom mjestu?

Osposobljavanje radnika za zaštitu od požara uči radnike kako spriječiti požare. Ako su radnici svjesni najboljih načina za sprječavanje požara, mogu značajno doprinijeti sigurnijem radnom mjestu.

Savjeti za sprječavanje požara na radnom mjestu uključuju:

 1. Održavajte radno mjesto čistim. Uobičajeni otpad djeluje kao gorivo za vatru. Nered može blokirati pristup izlazima i opremi za hitne slučajeve.
 2. Pušite samo na za to određenim mjestima i na siguran način gasite materijale za pušenje. Nikada ne pušite u skladištima ili skladištima kemikalija.
 3. Označite opasnosti i potencijalne rizike od požara jasnim, vidljivim oznakama. Postavite telefonske brojeve za hitne slučajeve i adresu tvrtke telefonom u svim radnim prostorima.
 4. Držite strojeve čistima i pravilno podmazanima kako biste spriječili pregrijavanje i iskre zbog trenja.
 5. Stavite nauljene krpe u pokrivenu metalnu posudu. Ovaj otpad se mora redovito pravilno zbrinjavati.
 6. Neispravno ožičenje i neispravnu električnu opremu odmah popravite. Nikada ne pokušavajte popravljati električne popravke osim ako niste kvalificirani i ovlašteni.
 7. Izbjegavajte provlačenje električnih kabela ili žica ispod prostirki i tepiha ili blizu izvora topline i držite ih podalje od vrata gdje se mogu istrošiti.
 8. Održavajte otvoren pristup svim električnim upravljačkim pločama. Materijal ili oprema pohranjeni ispred panela mogu odgoditi isključenje struje u hitnim situacijama.
 9. Koristite i čuvajte kemikalije na siguran način. Pročitajte naljepnice i sigurnosne listove materijala (STL-ove) kako biste saznali o zapaljivosti i drugim opasnostima od požara. Osigurajte odgovarajuću ventilaciju kada koristite i čuvate ove tvari.
 10. Budite svjesni mogućih izvora paljenja kada radite u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Ex atmosferama, kao što su one koje sadrže pare zapaljive tekućine ili fine čestice (npr. prskanje boje ili brašno od žitarica). Koristite alate koji ne iskre i kontrolirajte statički elektricitet prema potrebi.
 11. Nikada nemojte blokirati prskalice, mlaznice i ostalu opremu za gašenje požara ili izlaze u slučaju nužde. Pazite na razmake pri slaganju materijala.
 12. Naučite kako pravilno koristiti aparat za početno gašenje požara. Znajte gdje se nalaze aparati za početno gašenje požara i koje aparate za početno gašenje požara koristiti za određenu vrstu požara.