ABC zastita logo
Baza znanja

Državni inspektorat - Prijava državnom inspektoratu

Baza znanja

Državni inspektorat - Prijava državnom inspektoratu

Popis dežurnih inspekcija područnih ureda Državnog inspektorata u Republici Hrvatskoj. Pronađite područni ured Državnog inspektorata prema inspekcijskom tijelu koje vam je potrebno. U tablici je prikazana naznaka područnog ureda inspektorata, adresa i radno vrijeme, kao i telefonski broj i email adresa.

Inspekcija (rada) zaštite na radu

Inspekcija (rada) zaštite na radu:

 • ključni element u izgradnji preventivne kulture zaštite na radu

Inspekcija (rada) zaštite na radu je ključno područje sustava radne administracije jedne pravno uređene zemlje.

Koji su ciljevi Inspekcije zaštite na radu?

 1. Provedba zakonskih odredbi koje se odnose na uvjete rada i zaštitu radnika pri obavljanju poslova,
 2. Pružanje tehničkih informacija i savjeta poslodavcima i radnicima u vezi s najučinkovitijim načinima usklađivanja sa zakonskim odredbama i
 3. Identifikacija nedostataka ili zlouporaba koje nisu posebno obuhvaćene dostupnim zakonskim odredbama.

Provedba zakona i propisa koji se odnose na sigurnost i zdravlje na radu, odnosno zaštitu na radu osigurava se, između ostalog odgovarajućim i primjerenim sustavom inspekcijskog tijela.

Sustav provedbe predviđa odgovarajuće prekršajne i kaznene odredbe za kršenje zakona i propisa.

Učinkovit sustav inspekcije ključan je za promicanje i praćenje poštivanja Zakona o zaštiti na radu.

Provedba i sankcije neizostavne su komponente svakog sustava inspekcije (rada) zaštite na radu, ali ih treba adekvatno kombinirati s politikama prevencije, usmjerene na pomoć poslodavcima i radnicima da izbjegnu ili uklone rizik od nesreća na radu, nezgoda na radu, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.

U praktičnom smislu, preventivna uloga inspekcijskih službi podrazumijeva sve veći naglasak na proaktivnim aktivnostima, kao što je provođenje planiranih inspekcijskih posjeta u svrhu obrazovanja, procjena planova za nove objekte, postrojenja, opremu i radne procese, pružanje informacija i savjeta uključujući podizanje svijesti podizanje potrebnih akcija i kampanja itd. Međutim, proaktivno djelovanje mora biti nadopunjeno reaktivnim aktivnostima, npr. istrage nesreća radi utvrđivanja radnji za sprječavanje ponavljanja ili istrage pritužbi, odnosno dobivenih prijava za određenu problematiku

Republika Hrvatska poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da propisno kvalificirani tehnički stručnjaci i specijalisti, uključujući stručnjake iz medicine, strojarstva, elektrotehnike i kemije itd., budu uključeni u rad inspekcije, na način koji se može smatrati najprikladnijim prema nacionalnim uvjetima, za radi osiguranja provođenja zakonskih odredbi koje se odnose na zaštitu na radu, odnosno zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika pri obavljanju poslova te istraživanja utjecaja npr. procesa, materijala i metoda rada na zaštitu, zdravlje i sigurnost radnika.

Inspektori (rada) zaštite na radu su ovlašteni poduzeti korake u cilju otklanjanja nedostataka uočenih u npr. postrojenju, rasporedu ili metodama rada za koje mogu imati opravdanog razloga vjerovati da predstavljaju prijetnju zdravlju ili sigurnosti radnika.

Kako bi se inspektorima omogućilo poduzimanje takvih koraka, oni su ovlašteni, podložno bilo kakvom pravu žalbe sudskom ili upravnom tijelu koje može biti predviđeno zakonom, da izdaju ili daju izdati naloge koji zahtijevaju:

 • takve izmjene na postrojenju ili postrojenju, koje treba izvršiti unutar određenog vremenskog roka, a koje mogu biti potrebne za osiguranje usklađenosti sa zakonskim odredbama koje se odnose na zdravlje ili sigurnost radnika ili
 • mjere s trenutnom izvršnom snagom u slučaju neposredne opasnosti za zdravlje ili sigurnost radnika.

Legitimacija Drzavnog inspektora - Znacka Drzavnog inspektora

Slika 1. Ilustracija Držanog inspektora u nadzoru kod poslodavca - Značka Državnog inspektora

Kontakti Područnih ureda Državnog inspektorata s naznakom vrste inspekcijskog tijela

Područni ured Adresa/Radno vrijeme Telefon/Email
Područni ured Zagreb Šubićeva 29, Zagreb

01/2375100

pisarnica.dirh@dirh.hr

Tržišna inspekcija

Šubićeva 29, Zagreb

Uto: 09:00-12:00
Čet: 12:00-15:00

01/2375155

pisarnica.dirh@dirh.hr

Građevinska inspekcija

Šubićeva 29, Zagreb

Uto: 09:00-12:00

01/2375154

pisarnica.dirh@dirh.hr

Sanitarna inspekcija

Šubićeva 29, Zagreb

Radni dan: 08:00-15:00

01/2375151

pisarnica.dirh@dirh.hr

Inspekcija rada

Šubićeva 29, Zagreb

Pon: 08:00-11:00

Sri:12:00-15:00
Pet: 08:00-11:00

01/2375155

pisarnica.dirh@dirh.hr

Područni ured Adresa/Radno vrijeme Telefon/Email
Područni ured Rijeka  

051/500642

pisarnica.purijeka@dirh.hr

Tržišna inspekcija

Osječka 50, Rijeka

Uto: 09:00-12:00
Čet: 12:00-15:00

051/500642

pisarnica.purijeka@dirh.hr

Građevinska inspekcija

Ulica Blaža Polića 2/1, Rijeka

Pon: 09:00-12:00

051/325760

pisarnica.purijeka@dirh.hr

Sanitarna inspekcija

Riva 10, Rijeka

Radni dan: 08:00-15:00

051/354106
051/354286

pisarnica.purijeka@dirh.hr

Inspekcija rada

Lošinjska 16, Rijeka

Pon: 08:00-11:00
Sri: 12:00-15.00
Pet: 08:00-11:00

051/356113

pisarnica.purijeka@dirh.hr

Područni ured Adresa/Radno vrijeme Telefon/Email
Područni ured Split  

021/407360

pisarnica.pusplit@dirh.hr

Tržišna inspekcija

Mike Tripala 6, Split

Uto: 09:00-12:00
Čet: 12:00-15:00

021/407360

pisarnica.pusplit@dirh.hr

Građevinska inspekcija

Mike Tripala 6, Split

Uto: 09:00-12:00

021/340350

pisarnica.pusplit@dirh.hr

Sanitarna inspekcija

Mike Tripala 6, Split

Radni dan: 08:00-15:00

 

021/340380

pisarnica.pusplit@dirh.hr

Inspekcija rada

Mike Tripala 6, Split

Pon: 08:00-11:00
Sri: 12:00-15.00
Pet: 08:00-11:00

021/407360

pisarnica.pusplit@dirh.hr

Područni ured Adresa/Radno vrijeme Telefon/Email
Područni ured Varaždin  

042/301700

pisarnica.puvarazdin@dirh.hr

Tržišna inspekcija

Stanka Vraza 4, Varaždin

Utorak: 09:00-12:00
Čet: 12:00-15:00

042/200313

042/200314

pisarnica.puvarazdin@dirh.hr

Građevinska inspekcija

Kratka 1, Varaždin

Uto: 09:00-12:00

042/301680

pisarnica.puvarazdin@dirh.hr

Sanitarna inspekcija

Stanka Vraza 4, Varaždin

Radni dan: 08:00-15:00

042/716086

pisarnica.puvarazdin@dirh.hr

Inspekcija rada

Ankice Opolski 2, Varaždin

Pon: 08:00-11:00
Sri: 12:00-15:00
Pet: 08:00-11:00

042/658373

pisarnica.puvarazdin@dirh.hr

Područni ured Adresa/Radno vrijeme Telefon/Email
Područni ured Osijek Hrvatske Republike 21, Osijek

031/389832

pisarnica.puosijek@dirh.hr

Tržišna inspekcija

Hrvatske Republike 21, Osijek

Uto: 09:00-12:00
Čet: 12:00-15:00

031/389833

pisarnica.puosijek@dirh.hr

Građevinska inspekcija

Hrvatske Republike 21, Osijek

Uto: 09:00-12:00

031/389837

pisarnica.puosijek@dirh.hr

Sanitarna inspekcija

Hrvatske Republike 21, Osijek

Radni dan: 08:00-15:00

031/389835

pisarnica.puosijek@dirh.hr

Inspekcija rada

Hrvatske Republike 21, Osijek

Pon: 08:00-11:00
Sri: 12:00-15:00
Pet: 08:00-11:00

031/389842

pisarnica.puosijek@dirh.hr


Prijava službeniku Državnom inspektorata - Prijava inspekciji

Slika 2. Ilustracija Prijave službeniku Državnom inspektorata - Prijava inspekciji

Prijava teških, skupnih ili smrtnih ozljeda na radu

 

Prijave ozljeda na radu za poslodavce/pravne osobe - kontakt broj telefona

Inspekcija rada (zaštita na radu) - Zagreb

Skupna ili smrtna ozljeda i ozljeda radnika ili osobe na radu kojoj je pružena hitna medicinska pomoć (teška ozljeda na radu), prijavljuje se u radno vrijeme područnog ureda na telefona dežurnog inspektora rada (zaštita na radu) broj:

 • 01/ 2375-152, a izvan radnog vremena područnog ureda ozljeda se prijavljuje na jedinstveni europski broj za hitne službe – 112.

Inspekcija rada (zaštita na radu) - Rijeka

Skupna ili smrtna ozljeda i ozljeda radnika ili osobe na radu kojoj je pružena hitna medicinska pomoć (teška ozljeda na radu), prijavljuje se u radno vrijeme područnog ureda na telefona dežurnog inspektora rada (zaštita na radu) broj:

 • 051/ 356-172, a izvan radnog vremena područnog ureda ozljeda se prijavljuje na jedinstveni europski broj za hitne službe – 112.

Inspekcija rada (zaštita na radu) - Split

Skupna ili smrtna ozljeda i ozljeda radnika ili osobe na radu kojoj je pružena hitna medicinska pomoć (teška ozljeda na radu), prijavljuje se u radno vrijeme područnog ureda na telefona dežurnog inspektora rada (zaštita na radu) broj:

 • 021/407-360, a izvan radnog vremena područnog ureda ozljeda se prijavljuje na jedinstveni europski broj za hitne službe – 112.

Inspekcija rada (zaštita na radu) - Varaždin

Skupna ili smrtna ozljeda i ozljeda radnika ili osobe na radu kojoj je pružena hitna medicinska pomoć (teška ozljeda na radu), prijavljuje se u radno vrijeme područnog ureda na telefona dežurnog inspektora rada (zaštita na radu) broj:

 • 042/ 658-373, a izvan radnog vremena područnog ureda ozljeda se prijavljuje na jedinstveni europski broj za hitne službe – 112.

Inspekcija rada (zaštita na radu) - Osijek

Skupna ili smrtna ozljeda i ozljeda radnika ili osobe na radu kojoj je pružena hitna medicinska pomoć (teška ozljeda na radu), prijavljuje se u radno vrijeme područnog ureda na telefona dežurnog inspektora rada (zaštita na radu) broj:

 • 031/389-843, a izvan radnog vremena područnog ureda ozljeda se prijavljuje na jedinstveni europski broj za hitne službe – 112.